Yemenlog 2022; Verzameld nieuws uit Jemen, met soms wat duiding (Yemen explanatory weblog for Dutch Readers)

Hieronder verzameld nieuws uit Jemen, kort en bondig, soms langer en met duiding en verwijzing.  Doorklikken via de links en plaatjes. Work in progress!
(Yemen explanatory weblog for Dutch Readers)

Destroying Yemen part #; het is weer volop oorlog

UPDATE 17 jan. Dat Emiraatse betrokkenheid toeneemt is/lijkt vastgesteld met de aanval op Abu Dhabi vanochtend, met drones vanuit Jemen. De Noord-Jemenitische militaire leiders bevestigen de zending, wegens de Emiraatse bemoeienis. Zoals analytici zeggen: een gevaarlijke escalatie.

Vorige week ´kaapte’ Noord-Jemen/de Houthi’s al een schip dat langs hun kust voer, onder Emiraatse vlag maar op weg naar Saudi-Arabie met spullen uit Socotra, voorheen vredig eiland van Jemen.

Op dat eiland kwam Saoedi-Arabie in 2017 (of was het nou 2018?) tussenbeide toen de verjaagde regering van Jemen het eiland ´leaste’ aan de Emiraten. Dat viel slecht bij een deel van de Socotranen,  goed bij een ander deel. Daartussenin posteerden zich de Saoedies.

Lees daarvoor dit artikel, dat ik schreef nadat ik het eiland bezocht in januari 2019. Een achterhaald artikel, want inmiddels zijn de Emiraten heer en meester op het eiland. Zelfs wordt sinds vorige week hun vlag geheven op overheidsgebouwen. Toeristen komen op het wondereiland voornamelijk met dure vluchten uit Abu Dhabi.  

Je ziet in het artikel ook foto’s met erop Saoedisch militair materieel, misschien wel hetzelfde materieel als op de vorige week gekaapte boot. Die boot werd gekaapt vlakbij Ras Isa, vrij vertaald: Kaap Jezus. Dat is vlakbij rampschip FSO Safer.     

UPDATE 18 jan. Op Sana’a en elders in Jemen vielen in deze recente escalatie van vijandelijkheden afgelopen nacht diverse Saoedische bommen, met  naar verluidt elf burgerdoden. 

Op de website van het Yemen Data Project kun je zien hoeveel burgerdoden precies gevallen zijn in de oorlog die binnenkort zeven jaar oud wordt. Daarbovenop nog talrijke militaire slachtoffers, plus slachtoffers als gevolg van honger en andere ellende.  

Overigens maakte coalitiewoordvoerder Turki al-Maliki in december nog de balans op wat betreft de slachtoffers van de raketten en drones die de Houthi’s stuurden naar Saoedi Arabie: de afgelopen jaren kwamen er 431 raketten en 853 drones neer vanuit Jemen, waarbij 59 Saoedies, 20 Jemenieten, 14 Indiers, negen Pakistanen, acht Bangladeshi, vier Egtptenaren, een Nepalees, een Sudanees, een Syriër en een Filipino om het leven kwamen.

Destroying Yemen part #; het is weer volop oorlog

Jan 16-2022. De Houthi´s blijven terrein verliezen. Na de herovering  van de regio’s Bayhan en Usaylan in de provincie Shabwa zijn hun tegenstanders nu onderweg naar Harib, tweede stad van de provincie Marib.

De Houthi’s leken dit najaar met hun veroveringen in Marib en Shabwa op weg naar verovering van het gehele centrale deel van Jemen.  En daarmee naar controle over de olie- en gasbronnen. En daarmee op weg naar hegemonie in Jemen. Maar machtiger partijen grepen in.  

Naar verluidt wordt er momenteel zwaar gevochten rond Harib. Als de Houthi´s Harib verliezen zijn ze al bijna weer terug bij af: daar waar ze ongeveer een jaar geleden hun derde offensief op Marib begonnen. Zover is het nog niet, de berichten zijn sowieso tegenstrijdig.

Het is in elk geval weer volop oorlog, als gevolg van een offensief van ´de coalitie’ (olv Saudi Arabie, tegen de Houthi’s).

Via de aan hen gelieerde Amaliqa-brigades spelen de Emiraatse buren van Jemen na een even lange als relatieve afwezigheid weer eens een hoofdrol. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de Emiraatse heersers -zoals veel tribes of Arabia– hun afkomst naar Saba, het oude rijk van Marib, traceren.

Ook in 2015 speelden de Emiraten een hoofdrol in het verdrijven van de Houthi´s uit Marib.  De Emiraatse hoofdman Sheikh Bin Zayed (al Nahyan) financierde ooit de bouw van de nieuwe dam van Marib. Op de antieke dam -rond de indrukwekkende ruines werd een maand geleden nog zwaar gevochten- was de glorie van het oude Saba eeuwenlang gebaseerd.    

Volgens een bron ter bijna plaatse is de oorlog hevig. De luchthaven van het nabij gelegen Ataq is na jaren van gedwongen stilstand en leegte ineens in vol bedrijf, om troepen en materieel aan te leveren. Dat kan allemaal sinds de gouverneurswissel, zie ook hier direct onder het vorige blog, van begin januari.

De ziekenhuizen in Ataq liggen overvol. Volgens de bron zijn al honderd+ strijders gestorven, alleen al aan coalitiezijde. Er zijn ook berichten over 300+ doden, nog steeds aan coalitiezijde.  Ook de vele landmijnen maken vele slachtoffers. Over de aantallen slachtoffers aan Houthi-zijde weinig berichten, maar doorgaans is dat een meer- of zelfs veelvoud.

als stenen en rotsblokken vermomde landmijnen, volgens de coalitie achtergelaten door Houthi’s

De slachtoffers uit de berichten zijn meerendeels strijders van de Amaliqa-brigades, die in december hun front bij Hudayda verlieten om met een omweg in Shabwa te geraken. Deze brigades zijn de voortzetting van de Republikeinse Garde, het best getrainde, best bewapende en dus sterkste leger van Jemen.

De Republikeinse Garde stond en staat onder bevel van Afash, de clan rond de familie Saleh. Dertig jaar lang in dienst van president Ali Abdallah Saleh, nu onder bevel van neef Tariq Saleh. De VAE is sinds de oorlog een steeds prominenter sponsor geworden van de Amaliqa-brigades. 

Sinds hun (gedeeltelijke, er bleven ook troepen achter) vertrek van het westelijke front bij Hudayda is het vacuum daar gevuld door de Houthi’s, die nu heer en meester zijn in Hudaydah-stad en de havens.

Ze schenden daarmee echter de Stockholm-akkoorden, die van Hudaydah een neutrale zone maken. Woordvoerders van de coalitie zeggen dat Hudaydah door die schendingen weer een legitiem doel kan worden van de coalitie. Dit kan de oorlog weer verder opvoeren.

Ook levert het extra risico’s op voor de opslagtanker FSO Safer, die al een paar jaar een groot risico vormt voor de wijde omgeving, tot in Eritrea aan toe.   

Volgens Mohammed al-Houthi, sleutelpersoon maar ook een soort clown onder de Houthi’s, is er van militarisering van Hudaydah helemaal geen sprake. Omdat te illustreren reed hij er een rondje op zijn jetski.

De ontwikkelingen samengevat lijkt het er op alsof er opnieuw kat-en-muisspelletjes gespeeld worden met Jemen. De logica daarvan luidt:
1) het is goed als de Jemenieten elkaar bevechten, want dan wordt het niks met Jemen
2) zodra een enkele partij hegemonie dreigt te krijgen steunen we diens tegenstanders

Anti-imperialisten en historici zien daarin een patroon, een patroon dat de categorie samenzweringstheorieen dicht nadert: oorlog en strijd aanjagen, want Jemen -met al zijn potentie- mag nooit machtig worden. (In elk geval niet machtiger dan Saudi Arabie en de Emiraten). Lees voor die visie het boek van Isa Blumi: Destroying Yemen

Emiraten (her)betreden het Jemenitisch strijdperk

Jan 01-2022. Helemaal verdwenen waren ze nooit, maar afgelopen week betraden Emiraatse troepen opnieuw het strijdperk in Jemen, dat steeds duidelijker terugvalt in de oude Noord-Zuid verdeling.

De actualiteit draait deze week om Shabwa, een centrale, olierijke provincie in Jemen. Afgelopen week werd daar gouverneur Bin Adio vervangen. Bin Adio voerde de scepter in Shabwa sinds hij daar in 2018 werd benoemd door de uit Sana’a verjaagde regering van Jemen. Die leeft in ballingschap, verdeeld over het Soedische Riyaad, de centrale stad Marib en de zuidelijke havenstad Aden. 

Aanvankelijk bestuurde Bin Adio Shabwa met redelijk succes, maar het draagvlak bleef altijd smal. Bin Adio steunt op een coalitie van lokale tribale groeperingen in Shabwa en Islah, de Jemenitische afdeling van de moslimbroeders. Islah domineert de verjaagde regering van Jemen.

Volgens afspraken vastgelegd in het Riyadh-akkoord van 2019 tussen regering en zuidelijke onafhankelijken moest Bin Adio op enig moment vervangen. Niet aflatende berichten over corruptie in zijn provinciebestuur bespoedigden de uitvoering daarvan. Het militaire verlies van de westelijke regio’s Usaylan en Bayhan -net onder Marib- gaf Bin Adio de nekslag

Die regio’s veroverden de Houthi’s zonder noemenswaardige tegenstand afgelopen najaar, waardoor ze nu vanuit het zuiden Marib belegeren. In Marib huist een belangrijk deel van de verjaagde regering sinds 2015. De snelle overgave van deze regio’s door Bin Adio werd door velen als verraad of complot gezien.

Bin Adio werd daarom afgelopen week vervangen door de nieuwe gouverneur Sheikh Awad Al-Wazir Al-Awlaki. Zijn laatste achternaam duidt op steun van de Awlaqi’s, een van de belangrijkste stammen van Shabwa.

Sheik Awad steunt verder vooral op zuidelijke sentimenten in Shabwa. Dominant daarin zijn groeperingen gelieerd aan de zuidelijke onafhankelijkheidsbeweging en de Verenigde Emiraatse Emiraten.

De geduchte Shabwa Elite Forces -een sterke paramilitaire groepering opgezet door Emiraatse sponsors – kwam afgelopen week meteen weer bovengronds. Met het aantreden van Bin Adio waren de Elite Forces ondergronds gegaan.

Delen van deze Elite Forces reisden deze week direct door naar het westen, naar verluidt om alsnog het gevecht om Bayhan en Usaylan met de Houthi’s aan te gaan. Ze werden vergezeld door onderdelen van de Giant Brigades, een andere (para)militaire groepering gesponsord door de VAE, actief langs de wetskust (zie onder).

Door de jongste ontwikkelingen krijgt de strijd in Jemen nog duidelijker het karakter van de aloude tweestrijd Noord (Houthi’s) tegen Zuid (Onafhankelijken). De verjaagde regering -nog altijd gedomineerd door Islah, de moslimbroeders van Jemen-  heeft het in steeds minder provincies van Jemen voor het zeggen.

Havenstad Aden en de omliggende regio’s zijn al sinds 2015 in zuidelijke handen. Hoofdkwartier Marib staat op vallen.  Shabwa lijkt nu ook definitief overgegaan naar de zuidelijke onafhankelijken. Ook in de rustige oostelijke provincie Hadramawt is het onrustig, ook daar is men de corruptie in het landsbestuur beu.  

Elders druppelen berichten binnen als zou Islah het op een akkoordje willen gooien met de Houthi’s, maar dat zijn slechts geruchten. Het duidt er wel op dat Islah van dominante partij in Jemen naar de marges is gedrukt door enerzijds Houthi’s en anderzijds Zuidelijke onafhankelijken.

De aloude verdeling van Jemen in een conservatief, tribaal noorden en een wat liberaler zuiden wordt wellicht ook door de dichtbije en verre buurlanden en sponsors van Jemen gezien als een -al dan niet tijdelijke- oplossing voor de tergend lange en schijnbaar onoplosbare oorlog in/om Jemen.

Met de hernieuwde activiteiten via hun Shabwa Elite Forces trekken de Emiraatse buren in elk geval een duidelijke rode lijn, voor de Houthi’s: ze mogen het noordelijk hoogland misschien domineren, maar daarbuiten hebben ze noch draagvlak, noch iets te zoeken.

Langs de westelijke kust steunen de Emiraatse leiders immers ook de Giants Brigade -voorheen republikeinse troepen- van Tariq Saleh, de neef van voormalig president Ali Abdallah Saleh. Het is niet denkbeeldig dat deze troepen op enig moment toch ook Jemens derde stad Taiz en omliggende regio heroveren op de Houthi’s. 

Als dan ook Marib nog met succes wordt verdedigd blijven de Houthi’s geisoleerd op hun hoogvlaktes, zonder de Maribse olie-inkomsten en zonder hegemonie over havenstad Hodeidah.

Zonder deze economische drijfveren is de noordelijke Houthi-staat nauwelijks levensvatbaar. Met veel geduld kan dan alsnog met de in het nauw gedreven Houthi’s aan vrede worden gesleuteld.

Update 8 jan 2022: Zonet liet de adviseur van de Emir onderstaande tweet uitgaan. Laat weinig aan duidelijkheid over en brengt menig Jemeniet tot woede

Saoedies en Houthi’s voeren strijd op tijdens (onze) feestdagen

Dec 25-2021. Saoedies en Houthi’s voeren de vijandelijkheden aan het einde van dit jaar fors op. Net als rond recente voorgaande jaareindes lijken ze vooral op militair gebied gebruik te maken van een relatieve westerse mediastilte, wegens de kerstdagen en navenant dunbevolkte redacties die toch al op omikron gefixeerd zijn.

In Sana’a vielen gisteren krachtige bommen, raak volgens de ene, mis volgens de andere partij. Volgens verschillende berichten deden ditmaal ook Emiraatse bommenwerpers mee.

In Mahwitt – een fantastisch mooi stadje ten noordwesten van Sana’a, ik mocht er ooit ontbijten tijdens een hike in vooroorlogs Noord-Jemen  – vielen bommen in elk geval ook op burgerslachtoffers.

Op hun beurt zonden de Houthi’s raketten naar Jizan, waar een Saoedi en een Jemeniet dodelijk slachtoffer van werden.Jizan is een zuidelijke Saoedische provincie die lang tot Jemen behoorde en volgens Houthi’s weer in hun nieuwe Jemen ingelijfd dient te worden. 

Bekijk vooral ook het even directe als zinloze spraakgesprek op hoge toon dat Deutsche Welle (in het Engels) voerde met Hisham Sharif, die namens de oude republikeinse partij GPC de partner is van de Houthi’s/Ansarallah in de door Houthi’s gedomineerde noordelijke regering en daarin fungeert als de MinBuza.

Verhevigde strijd, voor nieuwe status quo intreedt

Dec 23-2021. Marib wankelt, schreef ik in de eervorige  aflevering van dit Yemenblog. ‘Tenzij een sterkere partij…..’..

Dat nu lijkt te gebeuren. Hevige Saoedische bommencampagnes op de vooruitgeschoven Houthitroepen ten zuiden van Marib hebben geleid tot gebiedsheroveringen van de combinatie regeringsleger/lokale tribale strijders.

Vanochtend bleek een deel van de Balat al Sharqi -de heuvelrug ten zuiden van Marib- terug in hun handen. Ook heroverde het combinatieleger een deel van de zuidelijke toegangsweg naar Marib.

De hernieuwde bommencampagnes op Sana’a de laatste weken beleefden gisteravond een nieuwe hoogtepunt met hevige inslagen in Sana’a. Volgens de Saoedies zijn wapenopslagplaatsen en fabrieken van drones geraakt. Maar volgens de Houthi’s werd slechts een gevangenishospitaal geraakt.

Afgelopen week verder veel verwarring rond het vertrek van Iraans ambassadeur Hassan Irlo uit Sana’a. Naast Iran hebben ook -als enigen van de wereld- Syrie en Hezbollah diplomaten gedetacheerd bij het Houthi-bewind in Sana’a.

Volgens de tegenstanders van Iran was Irlo vooral als militair strateeg in Sana’a. Irlo diende in en buiten Iran eerder onder Qasem Suleimani, de Iraanse strateeg die begin dit jaar slachtoffer werd van een Amerikaanse aanslag in Irak.

Wat precies de redenen en omstandigheden waren van Irlo’s aftocht is onduidelijk. Er zijn bronnen die beweren dat Irlo gewond was geraakt bij een Saoedische bommentapijt. Volgens anderen moest hij weg vanwege onenigheid met de Houthi’s. Het meest geloofwaardig is nog wel de melding dat Irlo besmet was geraakt met het coronavirus.

Hoe dan ook werd Irlo afgelopen week na druk diplomatiek verkeer met een Iraaks vliegtuig afgevoerd naar Iran, waar hij de volgende dag stierf en met militair eerbetoon werd begraven.

Het hernieuwde Saoedische geweld laat zien dat de Saoedies de opmars naar en inlijving van Marib en olierijke omstreken niet tolereren. Een recente Amerikaanse koerswijziging zou hun daartoe ook de ruimte bieden.

De vastberadenheid van de Houthi’s om -alle oproepen tot het staken van geweld en het beginnen van vredesbesprekingen ten spijt- hun opmars naar Marib op zijn minst te pauzeren zou aan de Amerikaanse beleidswijziging ten grondslag liggen. 

Maar ook de recente intensivering van diplomatieke pogingen de oorlog om/in Jemen te stoppen kunnen aan de verhevigde strijd ten grondslag liggen. Alle partijen willen immers met zoveel mogelijk voldongen feiten -lees wisselgeld, lees gebiedswinst- aan de onderhandelingstafel plaatsnemen.    

Lees meer over de overwegingen van de internationale politiek in deze stevige analyse van Gregory Aftandilian


Zonen van Jemen laten volk eindelijk ‘ns juichen

Van de vele cartoons wellicht de meest rake. Hoe het monster (genaamd: tragedie vd oorlog) weggeschopt wordt

Dec 17-2021. Een dag nadat vijf miljoen Nederlanders juichden voor Max in zijn raceauto juichden alle dertig miljoen Jemenieten voor drieeëntwintig van hun zonen. 

Het is jammer dat redacties alleen geinteresseerd zijn in slecht nieuws uit Jemen. Je kunt er ook leuk, interessant of goed nieuws ophalen. Maandagavond zelfs heel gemakkelijk, want de socials werden overladen met beelden van uitzinnige Jemenieten. Beelden uit Noord-Jemen, Zuid-Jemen, alles ertussen en uit alle plaatsen waar de uiteengewaaierde diaspora is neergestreken. Beelden van een kolkend stadion. Of bekijk deze compilatie

Het draaide om een voetbalkampioenschap van de West-Aziatische bond. Jemenieten zelf wisten niet direct waar het precies om draaide. Volgens sommigen U21, anderen dachten U19 maar na enig speurwerk bleek het om de boys Under15 te gaan.

Deze boys voetbalden in de groepsfase tegen Jordanië (3-1) en Bahrain (5-0), in de kruisfinale tegen Syrië (2-1). In de finale troffen de zonen van Jemen de zonen van gastheer Saoedi-Arabië. 

Het werd een onvergetelijke finale in een kolkend stadion vol Jemenieten in Dammam, in het zuidoosten van het koninkrijk, waar veel Jemenieten wonen om Saoedi-Arabië draaiende te houden en hun families in Jemen te onderhouden. Die keken vrijwel allemaal toe op hun smartphones en televisies.

Jemen kwam vroeg in de tweede helft voor, de Saoedies maakten in blessuretijd gelijk. De laatste penalty uit de bloedstollende strafschoppenserie werd gekeerd door de Jemenitische keeper en toen bleek geschiedenis geschreven.

Ook al betrof het slechts boysU15, de dikke rijke machtige grote broer Saoedi-Arabië was eindelijk eens verslagen.

Groot was de vreugde in alle steden van Jemen. ‘Mijn moeder moest huilen,’ appte een vriend, ’terwijl ze gewoonlijk niets om voetbal geeft.’  ‘Thank you so much,’ reageerde een vriend op mijn felicitaties. ‘It’s the first happiness Yemenis have for seven years.’ 

Op twitter was de stemming uitzinnig. Analytici concludeerden dat ‘waar de politiek Jemen verscheurt deze jongens ons allen samen brengen.’ Dat gevoel van gezamenlijkheid overheerste inderdaad. Veel gewone mensen toonden zich enorm blij dat ze eindelijk weer eens samen blij konden zijn.

Je kon het ook destilleren uit de spelerslijst, met drieentwintig jongens uit alle hoeken van het verscheurde land. Sana’a als hoofdstad was natuurlijk hofleverancier, het zuidelijke Aden bracht veel jongens, maar ook kwamen jongens uit Taiz, het verre Hadramawt en zelfs een uit Houthibolwerk Saada. De jongste was net 13 de oudste bijna 16. De verliezende coach liet niet na de Jemenieten van valse geboortdedata te beschuldigen.

Het Saoedische Arabnews vroeg het Fatehi bin Lazerq, redacteur van prominent nieuwsblog Aden Al-Ghad:  ‘De rolluiken van de winkels gingen hal neer, om de match te bekijken. Zelfs het vechten stopte even tijdens de wedstrijd.’

‘Tranen van vreugde in Jemen, van oost tot west en van noord tot zuid.  Mensen liepen door geruineerde steden, op lege magen maar met hun ogen vol vreugdetranen, om uiting te geven aan hun liefde voor elkaar en het gedeelde overwinningsgevoel,’ aldus Bin Lazerq in de Saoedische krant.

Op de socials zag je inderdaad in alle steden van Jemen mensen de straat op gaan. In Aden, Ataq. In malls waarvan de locatie moeilijk te achterhalen is. In de spelersbus natuurlijk. In de Caireense diaspora.  In Sana’a.  Hier en daar liep het geluk over in de voor ons ook bekende beelden van bijna rellende voetbalsupporters.

Veel vuurwerk ook alom, meestal van geweervuur. De volgende ochtend bleken in er in Noord-Jemen 5 doden gevallen en 124 gewonden door  terugkerende kogels. In het van wapens vergeven Jemen geen onbekend fenomeen. En zo keerde Jemen weer terug op aarde. 

In Aden arresteerden de autoriteiten jongens die met de vlag van de republiek zwaaiden en dat is in het naar onafhankelijkheid strevende zuiden de verkeerde vlag.

Na afloop waren alle heersers er als kippen bij om de helden met royale cadeaus in te lijven en de glorieuze overwinning op hun konto te schrijven.  Kort daarop hervatten zij de oorlog, maar heel even had de wereld kunnen zien hoe Jemen ook is. Waarvan akte. 


Marib wankelt

Dec 15-2021. Hoog tijd voor een update. Ongeveer een maand zat er weinig beweging in de frontlijn ten westen en zuiden van Marib. Vorige week kwam daar verandering in. Bekijk hieronder een statische of in de link een redelijk betrouwbare dynamische-kaart van de frontlijnen. Of hier, met tekst.

Rood is verjaagde regering, groen is Houthi, het gele ertussen slagveld. Middenboven het stadscentrum van Marib, eronder de oude dam van Saba/Sheba met agrarische velden rondom. De frontlijnen links zijn al sinds vorig jaar statusquo maar de frontlijnen onder zijn van de laatste maanden, waarbij de belangrijke bevoorradingsroute vanuit het zuiden geblokkeerd raakte en Marib alleen nog uit noordoostelijke richting (Saoedi Arabie) bevorraad kon worden. De bergketen rechstsonder (alJadida) is afgelopen week veroverd door de Houthi’s en biedt hen nieuwe doorgang naar de stad

Nieuwe golven Houthi-strijders sloegen bressen in de verdedigingslinie ten zuiden van Marib. De oostelijke helft van deze linie is inmiddels in handen van het Houthi-leger. Via de vlakke woestijn ten zuidoosten van Marib pogen ze inmiddels op te rukken naar de westelijke helft, volgens bronnen met enorme verliezen. Vanaf deze heuvelrug kunnen ze de stad bereiken.

Tenzij een sterkere partij ingrijpt lijkt Marib hiermee definitief aan het wankelen gebracht, maar dat is al zo vaak gezegd. Wat wel vast staat is dat Maj. Gen. Nasser al-Dhaybani gisteren het slagveld verruilde voor de eeuwige jachtvelden. Volgens journalist Ali al-Sakani staat de generaal symbool voor meer dan zomaar een generaal. 

(Tekst gaat door onder afbeelding)

Exodus. Uit Marib. Uit Jemen

De exodus uit Marib zal verder aanzwellen. Marib was de stad die de afgelopen zeven jaar groeide van stoffig woestijnstadje met dertigduizend inwoners tot een toevluchtsoord van minimaal twee -volgens sommigen zelfs vier miljoen- miljoen mensen uit het noordwesten.

Dat zijn zakenmensen die het Houthi-juk ontvluchtten, het halve leger en hele ministeries van het vorige regime, maar ook veel gewone mensen die al hun bezittingen achterop hun pick-up laadden en uiteindelijk kamp opsloegen in de vluchtelingenkampen rondom Marib. Voor een impressie bekijk je deze recente reportage van BBC.

Veel van die kampbewoners moesten de afgelopen anderhalfjaar -zo lang al duurt de belegering van Marib- hun boeltje nu en dan weer bij elkaar harken om met de veilige kant van de frontlijn mee op te schuiven.  Ze bouwen hun hutjes nu weer op in het kale, ombarmhartige noordoosten van Marib. Volgens onbevestigde bronnen stierven daar de afgelopen nachten zelfs drie kinderen van de kou.

Zij die daar -na zeven jaar oorlog en leven uit de spaarpot- nog geld voor hebben, verlaten de stad naar het noordoosten. De enkelen met geld of juiste connecties naar Saudi-Arabie.  Alle anderen trekken naar het oosten, om via de provincie Hadramawt hun land te verlaten. Hetzij met een vliegtuig uit Mukalla, hetzij overland via Oman. Om elders op de wereld een plekje te vinden. 

Cijfers

Volgens de Jemenitische regering zouden de Houthi’s dit najaar al 30.000 man hebben verloren. Volgens AFP zouden het er 14.700 zijn, een cijfer dat de houthi’s zelf bevestigen. De regeringsverliezen zouden beperkt blijven tot 1200, aldus AFP.

Het is verstandig alle cijfers over Jemen met een korreltje zout te nemen. Cijfers over de enorme verliezen bij ‘de vijand’ vliegen over en weer. Voor niet ingewijden is het al ingewikkeld genoeg de verschillende omschrijvingen (Yemeni army, popular army, national army, popular resisitance, Iran-backed militia’s, Saudi-mercenaries, salafi’s) van de verschillende legers en  strijdgroepen al uit elkaar kunt houden.

Toen ik vorig jaar in Shabwa was vertelde een bron uit Marib dat de tribale troepen al tegen de 30.000 mannen verloren hadden. Tribale onderdelen van de diverse legers spelen een doorslaggevende rol in de gevechten. Rond Marib met name de Murad (Zuid-Marib) en Abidah (Oost-Marib, onder wie de charismatische gouverneur Aradah).

Afgelopen maand circuleerden filmpjes van Murad en Abidah die in grote getale met busjes naar Sana’a togen om hun loyaliteit aan Abu Jebril, een koosnaam van oppperste leider Abdel Malik al-Houthi te tonen.  Volgens ingewijden waren dit filmpjes van stamleden die al jaren geleden kozen voor de Houthi’s en nu nogmaals waren gevraagd theatraal over te lopen, voor het filmpje. 

De toekomst van Jemen

De afgelopen vier weekenden kreeg ook hoofdstad Sana’a weer flinke klappen, na maanden van relatieve rust. De Saoedische luchtmacht keerde er na lange afwezigheid terug. Mogelijk als vergelding voor raketten die Houthi’s nu en dan over de noordgrens heen naar de Saoedies sturen. Of om de Houthi’s met geweld te bewegen hun aanval op Marib te stoppen.

De Jemenitische BuZa minister Ahmad Bin Mubarak vergeleek de slag om Marib onlangs met de roemrijke tijd van Saba, beter bekend als de Queen of Sheba (vanaf de achtste tot ongeveer de derde eeuw voor Christus). Saba verloor de hegemonie nadat vijanden bressen sloegen in de beroemde dam van Marib.  Anders dan destijds is Marib volgens Bin Mubarak nu echt impenetrable, ondoordringbaar, voor ‘het Iraanse project’: de Houthi’s. 

Tim Lenderking -de US-ambassadeur voor Jemen- sloeg een realistischer toon aan. Gevraagd naar een analogie van de val van Marib met de recente Amerikaanse aftocht uit Afghanstan zouden de Houthi’s daar volgens Lenderking juist geen kracht in moeten vinden. Nee, zij zouden juist moeten zien dat zonder internationale steun nergens komen. 

Volgens Lenderking kunnen de Houthi’s Jemen sowieso niet in hun eentje runnen.  ‘The Houthis will not be able to control all of Yemen. Eventually they will decide that their future can best be solidified through a political process.’

De man die de doden terug naar huis brengt

Nov 10-2021. Nu  iemand in Jemen die niet iets destructiefs, maar iets constructiefs doet. Hadi Jumaan ruimt -heel oneerbiedig gezegd- de troep………(lees verder)


Voor het vorige logboek (2021) klik je hierheen
Voor het eervorige (2020) logboek klik je hierheen.
 Voor het logboek daarvoor klik je hierheen
Voor een nog ouder logboek in het Engels klik je hierheen.
Voor relatief korte contekst over Jemen lees je het beste het artikel Wie zijn nou toch die Houthi’s
Voor veel contekst in alle vorige artikelen over Jemen klik je om te beginnen hierheen 
______________

Waardeer dit artikel!!

Bovenstaand stukje werd je gratis aangeboden. Als je dat waardeert en dat wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

NB: Zonder kosten, elke cent komt in het journalistenbeursje
Naar doneren, veilig en in twee kliks. Thnx!