Over Abu Melle

Abu Melle (ابؤ ميلة > arabisch voor ‘vader van Melle’) is het pseudoniem/alter ego van freelance journalist Anthon Keuchenius (1964), als politiek geograaf (UvA 1994) gespecialiseerd in de Arabische en islamitische wereld, met name in Jemen.
De laatste jaren begaf Keuchenius zich verder diep in de wereld van specialty coffee, ooit geboren in Jemen.
Onder de dekmantel Hillridge is de auteur tenslotte goed thuis op de Utrechtse heuvelrug.

Abu Melle (ابؤ ميلة > arabic for ‘father of Melle’) is a pseudonym/alter ego of freelance journalist Anthon Keuchenius (1964), a political geographer specialised in the Arabic and islamic world, specifically Yemen.
Lately Keuchenius also set firm foot in the world of specialty coffee, born in Yemen after all.
When writing on local affairs abumelle covers himself in a cloak called Hillridge.

BovenopTriund,India
2014, bovenop Triund

Anthon Keuchenius
abumelle@gmail.com
web: abumelle.org/ abumelle.nl/hillridge.nl
info en boekingen: +31 6 24612602

Soc Med:
twitters: @abumelle/@hillridge/@lifeathillridge
linkedin: anthon keuchenius
facebook: anthon keuchenius
facebook: abumelle
facebook: hillridge
insta: abumelle
insta: hillridge