Yemenshortlog/2017; Een wekelijkse opsomming van feit en fictie rond een genegeerd conflict

Een opsomming van actuele en opmerkelijke gebeurtenissen en verhalen over Jemen en de daaraan verbonden links. Tips welkom.

Dit blog over ontwikkelingen in Jemen loopt tot eind nov 2017. Op weekblog 2018 (incl dec 2017) vind je recenter ontwikkelingen .

 

Liveblog van de decemberse burgeroorlog


Poging tot het bijhouden van een liveblog:


4 dec-


Liveblog verplaatst naar andere pagina. Lees verder hier


13:30 Saleh is dood, lijkt deze tweet te bewijzen; pas op, nare beelden
13.00  meldingen dat Ali Abdallah Saleh is overleden worden elders ontkend

12:00 vanuit de Golf oproepen aan inwoners zich niet nabij Houthi’s te begeven (omdat ze daar bommen op willen werpen), maar mensen zitten in hun schuilkelders en kunnen nergens heen

09:00 meldingen dat de voorraden in de huizen opraken en dat mensen niet naar buiten kunnen om de voorraden aan te vullen. meldingen dat mensen maar beginnen aan waswater als drinkwater

02:00 melding dat generaal Mohsen met zijn leger vanuit Marib oprukt naar Sana’a


3 dec- Ansarallah neemt tv-station Saleh over, sluit de poorten van facebook en twitter, neemt de huizen van Afash in en toont hun decadentie (dure pakken, munitie, flessen wodka) aan het grote publiek.

Saoedische bommenwerpers intensiferen de bombardementen op Sana’a. Veel gevechten concentreren zich in en rond Hadda, normaliter een rustige wijk waar ambassades, ministeries en hulporganisaties huizen. Hierdoor lijkt de oorlog dichterbij het westen te komen.


2 dec- Ansarallah neemt Saleh-complex opnieuw in.  Gevechten nemen toe in aantal en hevigheid. Houthies lijken aan de winnende hand, Saleh zegt op tv zijn vorige toespraak te betreuren, die zou verkeerd geinterpreteerd zijn.


1 dec- Afash herovert het Saleh-complex op Ansarallah. Het vechten is nu echt begonnen.

Saleh verschijnt op tv en roept op tot einde blokkade, tot vrede en tot het omdraaien van nieuwe bladzijde. Zijn aanhangers gaan de straat op om slogans van Ansarallah te verscheuren.

Even lijkt het erop dat Saleh aan het langste eind trekt. De verdreven regeringsdelen in Marib en Ryadh verwelkomen Afash aan hun zijde.


30 nov- Ansarallah ‘inspecteert’ de Salehmoskee en het complex eromheen -een prestigeproject van Saleh in zuidelijk Sana’a, en ook een zgn stronghold- om ‘veiligheidsredenen’ en vind er grote aantallen wapens. Ansarallah neemt het complex over.


29 nov-schermutselingen op meerdere plekken in de stad, beide partijen lijken zich te hergroeperen en verschansen, als voorbereiding op de gewelddadige strijd.


aug, sept, oct, nov > Spanningen tussen Afash (Saleh familie) en Houthi nemen langzaam maar gestaag toe.

Beiden organiseren demonstraties met miljoenen aanhangers, om hun spierballen te tonen.

Geruchten als zou Saleh toenadering zoeken tot de gezamenlijke vijand -de verjaagde regering, de VAE, Saoedie-Arabië- zijn hardnekkig.

Zoon Ahmed -woont in Abu Dhabi en is voor meer partijen acceptabel dan de oude Saleh zelf- zou in dat scenario het presidentschap op zich nemen.

Houthi dreigt met openbaarmaking van stukken die de plundering van Jemen door Afash aantonen, als Saleh zijn avances -of verraad- niet staakt.

De finale is begonnnen

Ik was een maandje weg, in Mauretanië om precies te zijn. en moest het logboek tijdelijk staken. Kort na terugkomst culmineren spanningen in Sana’a tot een regelrechte burgeroorlog tussen Saleh/Afash en Houthi/Ansarallah. Gisteren schreef ik er onderstaand stuk over. Vanochtend mocht ik de gebeurtenissen toelichten op het Radio1-journaal.

In Noord-Jemen is afgelopen weekend ook nog de burgeroorlog uitgebroken. Bondgenoten Ansarallah en voormalig president Saleh bevochten elkaar vrijdag, zaterdag en zondag in hoofdstad Sana’a en andere noordelijke steden op leven en dood. De uitkomst zal nog even op zich laten wachten, maar is uiteindelijk bepalend voor de toekomst van heel Jemen.


De eerste gevechten braken donderdag uit rond de Saleh-moskee, een megaproject in 2008 afgerond door Saleh in zuidelijk Sana’a. Houthi-troepen ‘inspecteerden’ het complex, voorafgaand aan de viering van Mohammeds geboortedag. ‘Security eventually forced themselves in and discovered in its courtyards huge arsenal of weapons, even in the minarets,’  aldus een bron dichtbij de Houthies die niet met naam genoemd wil worden.


Zaterdag heroverden troepen van Saleh de buurt rond de moskee op de Houthi’s en breidden de gevechten zich uit tot ver buiten Sana’a, tot in steden als Amran en Hajja, waar een huis van een lokale sheik werd opgeblazen nadat die zich aansloot bij Saleh.


Aanvankelijk leken de Saleh-getrouwen aan de winnende hand, geholpen door Saoedische bommenwerpers. Saleh verscheen op zijn televisiezender Yemen Al Yawm, om in een toespraak de Houthi’s de mantel uit te vegen, inclusief vredesvoorstellen aan Saoedie-Arabië. ‘Het is tijd om een nieuwe bladzijde om te slaan’, aldus Saleh.


Verbanning

Maar zondagnacht keerden de kansen en heroverde de aanvankelijk verraste Houthi-beweging Ansarallah vrijwel alle strategische plaatsen. Zondagmiddag werd ook Saleh’ s huis in Sana’a veroverd, namen de Houthi’s de TV-zender van Saleh over en verdween Saleh zelf van de aardbodem. Naar verluidt wordt momenteel onderhandeld over een verbanning van Saleh, maar de berichten zijn moeilijk te checken, ook vanwege de vele fake twitter-accounts van de partijen.


Verrassend is de confrontatie in elk geval niet, onvermijdelijk en allesbepalend wel; Ali Abdallah Saleh en Houthi/Ansarallah streden de laatste maanden al een oorlog in woorden, gevoed door geruchten dat de voormalige president en zijn getrouwen toenadering zochten tot Saoedie-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, de gezamenlijke vijanden van het Houthi-Saleh monsterverbond dat sinds najaar 2014 in Noord-Jemen de scepter zwaait.


In dat gerucht zou Saleh’ s zoon Ahmed Saleh als intermediaire president fungeren, om een einde te maken aan de deadlock in de bijna drie jaar durende oorlog in en over Jemen. Die oorlog -en dan vooral de hermetische blokkade die het land door Saoedie-Arabië is opgelegd-  heeft al aan zeker twaalfduizend burgers het leven gekost en de grotendeels verarmde bevolking van het land in een diepe hongersnood gestort.


Houthi-leider Abd al Malik al Houthi waarschuwde Saleh afgelopen zomer al verscheidene malen geen toenadering te zoeken tot de vijanden van Jemen, in casu: Saoedie-Arabië. Daarbij dreigde al Houthi ook met openbaarmaking van documenten die de gestage plundering van Jemen door de Saleh-familie in zijn drieëndertig jaar durende presidentschap zouden aantonen. Saleh op zijn beurt verweet de Houthi’s Jemen in een isolement te hebben gestort.


Monsterverbond

Met de interne strijd tussen de bondgenoten komt een abrupt einde aan een kortstondig monsterverbond. Saleh was van 1978 tot 2011 president van Jemen en voerde tussen 2004 en 2010 zes winters lang een oorlog met de Houthies, een oorspronkelijk grassroots beweging die herstel van zayditische waarden –zaydi is een gematigde afsplitising van het shi’ isme– beoogden en Jemen aan Saoedische invloed wilden ontworstelen.


Onderdeel van die strijd is verder het terugveroveren van noordelijke Jemenitische provincies die in de jaren dertig aan Saoedie Arabie werden toegevoegd. Dat gaat de afgelopen jaren gepaard met veel militaire schermutselingen aan de noordgrens en met raketten die verrassend diep op Saoedisch grondgebied landen. De Houthi’ s zijn overigens familie van het in 1973 verdreven zaydi-Imamaat, een wereldlijk-religieus gezag dat Jemen duizend jaar bestuurde.


Najaar 2014 sloot Saleh zich aan bij de Houthi’s, die ontevreden waren over de uitkomst van een onder VN-auspicien gevoerde Nationale Dialoog over de toekomst van Jemen. De Houthi’s kregen daarbij slechts een beperkt en ‘landlocked’ deel van het land toegewezen en namen in een coup de macht over van formeel president Abd al Mansour Hadi, die Saleh in 2011 als tussenpaus had opgevolgd.


De aan de zijlijn  geparkeerde Saleh zag zijn kans op een zoveelste comeback schoon en stelde zich plotseling op zij aan zij voormalig vijand de Houthi’s. Tesamen veroverden ze voorjaar 2015 in een blitzkrieg bijna het gehele land. Pas in de zuidelijke havenstad Aden trad het eerste verzet op, toen het gealarmeerde Saoedie-Arabië -vanuit de lucht- en de Verenigde Arabische Emiraten -op de grond, in het zuiden- het strijdveld betraden. De oorlogsfronten zijn sinds zomer 2105 nauwelijks verschoven.


Het belangrijkste front tussen noord en zuid ligt al tweeënhalf jaar in Taiz, de derde stad van het land en inmiddels kapotgeschoten als Aleppo. Het zuiden en oosten van Jemen is in toenemende mate in handen van troepen gelieerd aan de Verenigde Arabische Emiraten, met in de dunbevolkte gebieden kleine tribale koninkrijkjes gelieerd aan Al Qaeda en Daesh.  Het eiland Socotra is in een leaseconstructie al in 2015 feitelijk ingenomen door de VAE.


De enige provincie waar welstand en veiligheid heersen is Marib, een landerig woestijnstadje in het dunbevolkte maar olierijke noordoosten. Daar zetelt ook de formele regering van president Hadi, die nog wel erkend en gefinancierd wordt door de internationale gemeenschap, maar door de meeste Jemenieten zelf niet voor vol wordt aangezien. Meer respect en invloed heeft zijn vice-president Mohsen al-Ahmar, een voormalig generaal en rechterhand van Ali Abdallah Saleh.


Als David tegen Goliath

Met de confrontatie tussen Saleh en Ansarallah is een nieuwe, maar onvermijdelijke en waarschijnlijk beslissende fase in de  oorlog om Jemen ingetreden. De afloop is onzeker, kan lang op zich laten wachten en zal het lot van gewone Jemenieten nog zwaarder maken.


Maar uiteindelijk is een overwinning van het militair sterke Ansarallah op de Saleh-getrouwen logischer dan een nederlaag. Alleen, wat dan. Zonder het geld, de handigheid en het tribale netwerk van Saleh zullen de Houthi’s volledig op eigen kracht moeten vertrouwen vis a vis het machtige Saoedie-Arabië, met in haar kielzog de internationale gemeenschap.


Saleh en zijn getrouwen kunnen zich vervolgens aansluiten bij generaal Mohsen, die hun komst al heeft verwelkomd. Maar ook een verbond met de Emiraatse leiders -Saleh heeft veel zakelijke banden met de Emiraten- en hun getrouwen in het zuiden van Jemen ligt voor de hand.  Welke keuze Saleh ook maakt, de Houthi’s zullen met nog meer en zwaarder tegenstand te maken krijgen.


Omdat de Houthi’s in de afgelopen drie jaar geen succesvol staatsbestel hebben kunnen opbouwen, ontberen ze in toenemende mate ook nog de steun van veel gewone Jemenieten, die het leven onder de Houthi’s -de bevolking wordt voortdurend afgeperst om staatsinkomsten te genereren en er kan en mag veel niet- meer dan beu zijn. Tenslotte staan de Houthi’s er ook internationaal niet goed op.


Anderszijds hebben de Houthi’s erg weinig te verliezen. Het vertrouwen van de bevolking in de internationale gemeenschap -die Jemen al jaren aan haar lot overlaat- is net zo klein als de woede over de bombardementen van de Saoediers groot is. Het geharde, toch al murwgebeukte volk zou zich opnieuw achter de Houthi’s kunnen verenigen. Bovendien laten de Houthies al dertien jaar zien dat ze als David tegen Goliath zelfs de machtigste vijanden aankunnen.Taiz is kapotgeschoten als Aleppo

In de volgende aflevering meer over de voorbije drie weken, die vooral om de afscheiding van Zuid-Jemen draaiden. Nu eerst een paar foto’s die vanmiddag binnenrolden.


28 okt- We zien hier door een gat in een huis de chaos in Taiz, na hoofdstad Sana’a en havenplaats Aden de derde stad van Jemen. Taiz was altijd een redelijk liberale, open stad. De Jemenitische versie van de Arabische lente had er bijvoorbeeld haar hoofdkwartier.Taiz was ook de enige stad in Jemen -een land waar sinds jaar en dag vooral geconsumeerd wordt- met diverse vestigingen van wat tegenwoordig wel de maakindustrie heet. In Taiz stonden fabrieken, er werd gewerkt, er werd iets gemaakt.


Taiz balanceerde altijd tussen Noord- en Zuid-Jemen, cultureel, politiek en ook geografisch: het is de plek waar de hoge, ruige bergen -het hartland van Jemen- overgaan in laagland en tenslotte een eindeloos lange kuststrook.Het is daarom ook de plek waar het belangrijkste oorlogsfront nu al tweeënhalf jaar huishoudt. Taiz is daarbij in tweeën gehakt, net als het vroegere Berlijn, of als Nicosia, als Mosul of als Aleppo.


Dat weten maar weinig mensen, vandaar de beelden, gemaakt door fotograaf Mohammed Al Twaiji. Hier zie je er nog meer en een verantwoording.Dan nog even de actuele situatie in Taiz. Aan de noordelijke kant van het front in Taiz vechten de Houthi-rebellen, die sinds maart 2015 samen met voormalig president Saleh heel Noord-Jemen in handen hebben.


De Houthi’s zijn in Taiz niet erg populair, ze laten veel granaten op de stad neerdalen en blokkeren toegangsroutes, ook voor water, voedsel en medische hulp. Volgens de Houthi’s zelf bevechten ze extremisten die de stad zijn ingekropen, zoals Al Qaeda en elementen van IS.


De andere kant van het front wordt gevormd door een waaier aan verzetsgroeperingen, de meeste gesteund, bewapend en gefinancierd door de coalitie van Saoedie-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, wiens troepen al sinds mei 2015 tegen de Houti’s vechten.


Intern is dat verzet nogal verdeeld. Geïnteresseerden kunnen zich in dit labyrinth laten inwijden door deze analyse. Het komt erop neer dat het verzet een salafistisch karakter heeft en dat er regelmatig sprake is van gewapende strijd tussen de verschillende groeperingen, in plaats van gezamenlijk tegen de vijand.


Afgelopen week vond daarbij iets opzienbarends plaats. Verzetsheld Abu al Abbas (een nom de guerre), een Taizi die een van de grootste verzetsgroepen leidt en jarenlang gesteund en betaald werd door de Saoedies, is door diezelfde Saoedies ineens op de zwarte lijst gezet, aldus deze analyse op Middle East Eye.


Of het Amerikaanse druk is of een element van de verdeel-en-heerstactiek van de Saoedische coalitie, het maakt de oorlog sowieso complexer. ‘Vanaf nu zijn we een derde partij in de oorlog in Jemen en hebben we twee vijanden: de Houthi’s en de Golflanden’, aldus een stijder van Al Abbas op Middle East Eye.

Week 40 in Jemen; De Nederlandse resolutie over Jemen is een succes/failure*

8 oktober-Zowel vreugde als teleurstelling afgelopen week in kranten en op online-media. Aanleiding is een VN-resolutie die oproept tot het houden van een onderzoek naar schendingen van mensenrechten in Jemen.Eerst iets over de foto hierboven: dat is het Ardense chateau Jemeppe, afgelopen nazomer afgehuurd door de EU voor vredesbesprekingen over Jemen. De EU had dertig tribale leiders uit Jemen ingevlogen. Het moet een wonderlijk theater zijn geweest waar ik graag had willen toeschouwen.


Uit de vertrouwelijke besprekingen komt vanzelfsprekend weinig naar buiten. Eigenlijk alleen dat de Brexit goed is voor Jemen, omdat de EU zonder Britse tegenwerking -die immers in de Saoedische coalitie zit- harder aan de vrede kan werken. Op de foto van de website van het kasteel zien we alvast een symbolisch pluimpje witte rook kringelen.


Een eerste uitkomst was wellicht de resolutie die eind vorige week in de Mensenrechtenraad van de VN ter tafel kwam. Al eerder -in 2015- bracht Nederland een voorstel in dat voorziet in het sturen van een commissie die schendingen van mensenrechten en oorlogsrecht in kaart moet brengen, maar dat voorstel werd na Saoedische en Amerikaanse tegenwerking afgezwakt tot een nationale onderzoekscommissie.


Die commissie heeft nog niets wezenlijks voortgebracht, waarschijnlijk omdat die werkt onder auspiciën van de verdreven maar nog altijd de jure Jemenitische regering, die zelf partij is in het conflict en volgens ingewijden aan de leiband loopt van de Saoedische coalitie.


Nederland -geflankeerd door Canada en bijgestaan door de EU- stelde vorige week opnieuw een volwaardige internationale commissie voor, een voorstel dat ook ditmaal niet in stemming kwam.


Wel aangenomen werd een compromis waarin de VN de nationale commissie gaat ondersteunen met een internationaal team experts, te benoemen door de Hoge Commissaris van de mensenrechten, de Jordaanse prins Zeid, een voorvechter van mensenrechten.


De Nederlandse ambassade bracht nog dezelfde avond een juichend persbericht uit, Amnesty International noemde het een doorbraak, een conclusie die verscheidene media in hun haast onderschreven, maar later door andere media werd genuanceerd.


Volkskrant verslaggever Rob Vreeken noemde het zelfs ‘een eclatant succes’ voor de vertrekkende minister Koenders. Vreeken citeert in zijn artikel Kenneth Roth van Human Rights Watch, die over Koenders zegt: ‘Het was niet makkelijk, maar hij bleef pal staan.’


Andere media en activsiten toonden zich een stuk kritischer. Een veeg teken is bijvoorbeeld de steun voor het voorstel van Saoedie Arabië zelf. Het meest genuanceerde verslag over the deal lezen we wellicht in/op Middle East Eye, een van de weinige online nieuwspodia niet gelieerd aan een van de betrokken staten in het Midden-Oosten. Maar ook Al Jazeera deed een dag later zijn reputatie eer aan met redelijke afgewogen verslag.


Wat overblijft: in september volgend jaar doet het ’team van eminente, onafhankelijke, internationale en regionale experts’ verslag, op basis waarvan vervolgstappen worden genomen. The bottom line is: Alles is afhankelijk van wie er precies zitting neemt in het team en welke rechten, welk budget en hoeveel ondersteuning (of tegenwerking) het krijgt van de betrokken partijen.


Er valt -kortom- nog weinig te zeggen of the deal een succes danwel mislukking is. Applaus voor Nederland was er in elk geval wel vanaf de grond in Jemen. De bron in Aden is ‘happy’ dat er en internationaal team wordt benoemd, de bron dichtbij de Houthies ’thanks The Netherlands’, maar heeft verder weinig vertrouwen in een commissie die ‘under US, UK and France it was watered down to the point that it will get lost in UN corridors, as a result of wahabi economic threats. No choice but to fight on.’


De Jemenitische banneling die ik graag als bron gebruik omdat hij zo goed is ingevoerd noemt het compromis ‘een prestatie’. Zelf vond hij het Nederlandse voorstel te weinig afgewogen en noemt daarbij als voorbeeld dat het compromis het onderzoek start vanaf september 2014 in plaats van maart 2015, om de Houthi-coup mee te nemen in het onderzoek. ‘That is fair enough.’


De bron in Sana’a -een gewone jongen- heeft geen mening, want heeft niets over een commissie gehoord. Voor hem en zijn vrienden was het nieuws van de week de voortdurende afpersing door Houthies, die ‘oorlogsbelasting’ komen collecteren bij ondernemers in Sana’a. Ook het fabriekje van de familie van de bron zelf -het fabriekje ligt al twee jaar stil wegens de oorlog- ontkwam er ditmaal niet aan. ‘We did not pay, although they threatened to take my brother in custody.’


*doorhalen wat niet van toepassing is

Qatar-Jemen 1-6

28 september- We beginnen week 39 met heuglijk nieuws. Het nationale jongensvoetbalelftal van Jemen (onder 16) moest eerst overland met de bus langs meerdere oorlogsfronten –van Sana’a via Marib, Sayoun, Mahra, Oman– en dan verder door de lucht van Musqat naar Doha.


Maar daar in Doha begon de glorie. Tegen gastheer Qatar kwamen de jongens even achter, maar rolden de Qatari’s vervolgens op met 6-1. Later in de week werd ook gewonnen van de jonge Bangladeshi, met als prijs poulewinst en een reisje naar het eindtoernooi volgend jaar in Maleisië.


Heel eenvoudig kom je Jemen niet uit. Een bron uit Sana’a legt nog eens uit hoe de reis verloopt. Vooraleerst moet je een paspoort halen bij de verjaagde de jure regering, die nog wel wel kantoren heeft in Aden en Marib. Paspoorten van de noordelijke de facto regering worden namelijk bijna nergens erkend.


Als je paspoort lukt moet je opnieuw naar Aden, om van daaruit een dure vlucht te nemen naar Caïro of Amman, heel soms gaat er ook een vlucht naar Khartoem, Soedan. Als je geen 1000 dollar hebt zul je voor overland moeten.


Dat kost slechts 100 dollar, maar ook drieëndertig lange uren langs diverse checkpoints van diverse strijdgroepen, die jou allemaal uit die bus kunnen trekken. Haal je Oman en heb je nog geld over dan kun je van daaruit verder, zij het dat je met je Jemenitisch paspoort in slechts weinig landen welkom bent.Landlocked, dat is de dagelijkse praktijk van de gemiddelde Jemeniet. Vanochtend op UN-webtv ook nog de chef van ICRC (Rode Kruis)-Jemen met een zelfde zware boodschap. Vanwege de lucht-, land- en zeeblokkade van Jemen -toegestaan door de wereld- komt geen medicijn het land in en geen zieke het land uit.


De humanitaire organisaties zijn inmiddels overgegaan tot het uitdelen van voedselpaketten aan lokale gezondheidswerkers -zeg maar GGD, consultatiebureau, artsenposten, kliniekjes- die al een jaar geen salaris hebben ontvangen -ook de nationale bank is immers geblokkeerd- en nu kennelijk door hun spaargeld heen zijn. ‘Een unieke, nog nooit vertoonde situatie’, aldus Alexandre Faite.


Faite bracht voorts de laatste choleracijfers mee: de stand staat op 750.000 ziektegevallen, waarvan ruim 2119 met dodelijke afloop. Alexandre Faite verwacht nog voor het einde van het jaar het miljoen te bereiken. Dat is bijna dubbel zoveel als in het zwartste van de drie scenario’s in april stond geschreven.


Week 38

Vorige week was het precies drie jaar geleden dat de Houthi’s de macht in Sana’a overnamen. Om dat te memoreren vond een grote, geestdriftige militaire parade plaats in Sana’a. President Samad (benoemd door de Houthi’s) nam van de gelegenheid gebruik door een journalist te pardoneren.
Dat laat niet onverlet dat er in Noord-Jemen nog honderden journalisten en duizenden activisten vastzitten, doorgaans op onbekende plaatsen en zonder proces. Ook twitteraar Hashim al Omeisy -een belangrijke bron voor westerse journalisten- zit nog altijd ergens vast.


Week 38 ook een bericht op twitter waarin melding van handel in gasflessen tussen de twee vijandige regeringen, handel gaat immers altijd door. De oude regering -hun laatste stronghold Marib ligt redelijk bovenop de gasvelden- verkoopt gasflessen voor 1026 riyaal het stuk aan de Houthi’s, die de flessen op de markt brengen met een btw van 500%: 5500 riyaals.


Vanuit het diepe zuidoosten -Wadi Do’an, Wadi Hadramawt-nog de mededeling: ‘ things r getting worse , total absence of law n order , n AlQaeda terrorists roam freely unhampered, n brainwashing young Hadramis to join them. En verder groeit ook de kerfstok van de Saoedies, de leider van de coalitie tegen de Houthi’s. Hun bommen blijven maar vallen:


As of December 2016, 2,826 buildings damaged in Sana’a city #Yemen by the Saudi-led coalition’s air campaign #Yemen https://t.co/2hhOiD2Hx4 pic.twitter.com/IJYb6VREfn
In die chaos is het moeilijk partij kiezen. Dat deed de nieuwe ambassadeur van Nederland voor Jemen -noodgedwongen en op diplomatieke kousenvoeten- wel door naar Ryadh af te reizen om haar geloofsbrieven te overhandigen aan de verdreven president Hadi. Het leverde een enkele lachsalvo op twitter op, want Hadi is de afgelopen jaren verworden tot de minst gewenste en meest onlogische president van Jemen.
Het doet weinig af aan het positieve imago van Nederland in heel Jemen. Van de bronnen in zowel Aden als Sana’a als Do’an -dat is helemaal in het oosten- luid applaus voor de herhaalde poging van Nederland -in de VN-mensenrechtenraad- om een zwaar, onafhankelijke en transparant internationaal team naar Jemen te sturen om schendingen van mensenrechten in kaart te brengen.


Een eerdere poging om de deadlock in Jemen op deze manier te breken vond zijn waterloo in diplomatieke tegenstand, onder aanvoering van Saoedie-Arabië. Op het moment van schrijven leest de Nederlandse delegatieleider een tekst voor die wel consensus heeft gevonden, al ontbreekt bij de schrijver dezes voldoende diplomatiek inzicht om te duiden welke consessies de tekst ditmaal heeft ondergaan.


Later meer hierover…

Spanningen in Sana'a jojoën op en neer

8 september- Vandaag weer op. Volgens het doorgaans betrouwbare dagblad Aden Al Gad zouden extra Houthi-troepen zijn neergestreken in Sanhan, een voorstadje van Sana’a waar Ali Abdallah Saleh en zijn familie/stam vandaan komen.


Houthi’s en Saleh cs delen sinds 2015 de macht in Jemen, maar de laatste weken staan de verhoudingen binnen deze coalitie onder grote spanning. De extra Houthitroepen zouden nodig zijn om een mogelijke contra-coup of staatsgreep van Saleh en de zijnen in vroeg stadium de kop in te drukken.


Voorts lopen de spanningen op naar de viering van Eid al Ghadeer, een shi’ietisch feest dat het moment markeert dat de profeet Mohammed zijn neef en schoonzoon Ali benoemt tot opvolger en toekomstige kalief van de Umma – de islamitische gemeenschap.


Mohammed werd na zijn overlijden eerst opgevolgd door wijze naasten. Toen Ali aan de beurt was en aspiraties toonde, werden hij en zijn volgers in Battle of Karbala gedood door de heersende macht. Daar ligt de oorsprong in het schisma tussen shia en sunni.


Het ‘feest’ wordt altijd al gevierd in Jemen, met name door de wat conservatieve zaydi-shi’ieten. Maar de manier waarop de Houthi’s het volk dit jaar de herdenking opleggen -met nogal uitbundige slogans op alle straten en volledig in lijn met Iraanse waarden- zou menig Jemeniet tegen de borst stuiten, aldus Al Arabiyya, een niet geheel onbevooroordeeld Saoedisch dagblad.


Volgens een geraadpleegde bron is er echter weinig nieuws onder de zon wordt Eid al Ghadeer elk jaar gevierd en geeft het elk jaar aanleiding tot religieuze debatten die soms uitmonden in felle ruzies en lokaal geweld.


Omdat spanningen toch al zo oplopen bestaat de vrees dat Eid al Ghadeer ditmaal aanleiding geeft tot conflict op grotere schaal. In een tweet waarschuwt een Houthi-leider alvast dat Saleh en de zijnen zich koest moeten houden, en dat hij anders incriminerende informatie over vroegere praktijken rond Saleh openbaar maakt.


Toevoeging 10 sept- De voorzitter van de Supreme Political Council (SPC) al-Samad heeft verscheidene leden van zijn raad vervangen door Houthi-getrouwen, schrijft Aden Alghad vandaag. De SPC functioneert als een de facto kabinet van Noord-Jemen, met al-Samad als premier.


Boven de raad zweefde tweeënhalf jaar lang een alliantie van Houthi-leiders en een tribaal-zakelijk netwerkje rond ex-president Saleh. De laatste is sinds vorige maand -Saleh zou het op een akkoordje hebben gegooid met Emiraatse leiders- persona non grata in de alliantie.


Langzamerhand worden ook zijn getrouwen weggewerkt, waarvan deze kabinetsreshuffle een uiting is. Volgens de de inmiddels al drie jaar geleden verjaagde regering van president Hadi zouden de Houthi’s staatsbronnen plunderen. Hadi woonde na zijn vlucht kortstondig in Aden- hoofdstad van Zuid-Jemen- maar bestuurt zijn regering al twee jaar vanuit Ryadh, Saoedie-Arabië.


De diplomatieke wereld erkent en steunt Hadi nog altijd als legitieme president, ondanks dat hij door de meeste partijen in Jemen ongewenst is. Achter de schermen wordt gezocht naar een alternatief. Even leek Ahmed Saleh -zoon van voormalig president Ali Abdallah Saleh- gevonden zijn als tussenpaus, maar dat heeft tot weerstand van de Houthi’s, die in Noord-Jemen sinds augustus 2014 de militaire macht in handen hebben.


Voor lezers die het duizelt: luister hier naar een begrijpelijke analyse van Elisabeth Kendall, een van de deskundigste Jemen deskundigen op de Australische radio.

Ruzie, hoop en de dikke oogjes van Buthaina

7 september- De verversing is de laatste tijd eerder wekelijks dan dagelijks, maar toch: nieuws uit de eerste hand altijd overzichtelijk en hier het eerst.


Politiek


Politiek, daar beginnen we mee. Een dag of tien geleden was er een gewelddadige confrontatie tussen Salah (zoon van ex-president Ali Abdallah) Saleh en de Houthi’s. Precieze toedracht en afloop is onduidelijk, maar er vielen doden aan beide kanten, waaronder Khalid al Radhi, een populaire adviseur van Saleh.


Dat was een dag of wat nadat het wantrouwen in het monsterverbond tussen de Saleh/Afash en de Houthi’s tot een hoogtepunt steeg (belangrijk, zie ook twee stukjes geleden). Spanningen die vervolgens weer daalden, indachtig het hier al veel herhaalde tribale dogma: de vijand van mijn vijand is nu even mijn vriend.


De spanningen worden vakkundig gemanaged, zo blijkt ook uit deze anonieme analyse uit dagblad Aden Al Gad (google vertaling). Om dit politieke blokje af te sluiten met de gepinde tweet (en overtreffende trap van dogma hierboven) van slachtoffer Al Radhi: I am not Houthi supporter, I am just a simple Yemeni living by simple Yemeni code “I am the enemy of my cousin & the killer of his enemies“.


Human news


De wereld over gaan fotootjes van mensen die met duim en wijsvinger het rechteroog opentrekken. Aanleiding is het vier- of vijjarige (media zijn het oneens) meisje Buthaina, enig overlevende van Saoedische bommen op het huis van haar familie te Sana’a, hoofdstad van Jemen.


Buthaina trachtte iets van haar nieuwe realiteit in een ziekenhuisbed te begrijpen door met haar duim en wijsvinger haar gezwollen oog te openen, dat beeld ging twitter op en sprak dermate tot de verbeelding dat Buthaina viraal ging en nog steeds gaat.Dat was vorige week. Eerder deze week het cynische bericht dat Abdullah Alkhamesi (76), de oprichter van Rode (Kruis) Halve Maan Jemen is gestorven.


Hij was te redden, maar enerzijds kwamen zijn medicijnen Jemen niet in, anderszijds kwam hijzelf Jemen niet uit, vanwege de allesoverheersende blokkade Jemen opgelegd door de Saoedisch-Emiraatse coalitie, ooit met stilzwijgende instemming van de wereld, inmiddels met iets meer protest.


Positief nieuws


Tenslotte voorzichtig positief nieuws over de opgepakte analist/twitteraar Hisham al Omeisy (zie drie berichten geleden): hij is bezocht door zijn familie en er zijn berichten dat er wordt gewerkt aan zijn vrijheid.


Cynici van dit bericht vragen zich openlijk  af of er ook wordt gewerkt aan de vrijheid van al die duizenden andere journalisten, activisten en gewone jongens die de laatste jaren door schimmige eenheden zijn opgepakt.

Afstuderen in kapotgeschoten aula

31 augustus- In Taiz studeerde vorige week vrijdag een lichting studenten wiskunde en scheikunde af. Fotograaf Naif al Wafi maakte er de volgende contrastrijke foto’s.De hal of collegezaal is ergens tussen 2015 en 2016 kapot geschoten door granaten vanuit het noorden en bommen uit de lucht. De stad Taiz -derde stad van Jemen en in 2011 centraal in de Jemenitisch-Arabische lente- is al ruim twee jaar het voornaamste slagveld in wat in 2014 begon als een burgeroorlog.De strijd in Taiz woedt nu vooral tussen Noordelijke en Zuidelijke bestuurders, inclusief talrijke interne schermutselingen, Emiraatse bemoeienis op de grond en Saoedische bemoeienis vanuit de lucht. Taiz is daarbij in tweeën gedeeld, net als Berlijn, Nicosia en Aleppo dat ooit waren.Om de boel nog eens verder te compliceren viel er afgelopen weken veel regen in Jemen. Dat leidde behalve vreugde over paradijselijk groene berglandschappen afgelopen week ook tot overstromingen, slachtoffers en geblokkeerde wegen rond Taiz, zo bericht AlJazeera.

Noord-Jemen verenigt achter een nieuwe Saleh

24 aug- In Sana’a zijn vanochtend miljoenen op de been om zich te verzamelen achter het gecombineerde leiderschap van Abdel Malik Al-Houthi en Ali Abdallah Saleh, met nogal veel nadruk op de laatste. Zie filmpje hieronder.
Het was dan ook een feestje -het 35 jarig bestaan- van Saleh’s paraplupartij General People’s Congress, waarin een waaier aan elkaar tegensprekende ideologiën toch al jaren samen onderdak vinden, onder een sterkere nationalistische ideologie.


Volgens een oppositionele bron in Jemen was het feestje al maanden in voorbereiding. Partijmensen zouden het land zijn rondgereisd met geld en qat, om enthousiasme te wekken voor het feest, dat vooral ook eendracht moest uitstralen. Dat is gelukt.


Gezamenlijk vijand Saoedie-Arabië liet zich vanochtend niet zien, afgezien van een enkel vliegtuig hoog in de lucht, waarin Jemenieten zich al tweeenhalf jaar niet mogen vertonen. Die Saoedische vliegtuigen daalden nochtans gister wel af om een hotel in Arhab -stadje nabij Sana’a- te bombarderen.


De week voorafgaande aan het feest verschenen er veel berichten over tweespalt in het verbond tussen voormalig president Saleh (cum suis) en de Houthi-rebellen, dat Noord-Jemen al drie regeert. Maar de Houthi’s verleenden uiteindelijk assistentie aan het feest, door met het nodig machtsvertoon -dat diende ook een doel- de hoofdstad af te grendelen voor ‘kwaadwillende’ elementen.


Geruchten als zou Saleh door de Emirati’s (Verenigde Arabische Emiraten, VAE) uit het monsterverbond zijn losgeweekt echoden afgelopen week na in verwijtende speeches over elkaar, van zowel Al-Houthi als Saleh. Maar de avond voorafgaande het feest spraken beiden weer verzoenende taal.


Toch liggen er veel mijnen onder het verbond. Afash -zoals Saleh cum suis tegenwoordig door het leven gaan- heeft veel zakelijke belangen in en met de twee emiraten Abu Dhabi en Dubai, zoals een team van experts begin dit jaar nog uitvoerig documenteerde en waaruit een beeld van een slimme kleptocratie opdoemde.


Zoon Ahmad fungeerde in de VAE ook een periode als Jemenitisch ambassadeur. In 2015 -tegelijk met het uitbreken van de oorlog tussen Noord-Jemen en de Saoedische coalitie, waarvan de Emiraten onderdeel uitmaken- kreeg Ahmad Saleh huisarrest, dat afgelopen mei werd ingetrokken.


Tegelijk verhevigden de Emiraten hun aanwezigheid in Zuid-Jemen (waar ze feitelijk steeds sterker de dienst uitmaken) en intensifeerden ze hun contacten met Afash/Saleh c.s., die de macht in Noord-Jemen delen met de Houthi-rebellen.


Doel zou zijn: het salonfahig maken van Ahmad Saleh als oplossing in de burgeroorlog, die door de buitenlandse financiering, bewapening en bemoeienis eigenlijk helemaal geen burgeroorlog meer is. Met Saleh aan het hoofd zou de VAE het gehele land aan zijn voet hebben.


Ahmad Saleh zou voor velen in Jemen acceptabel zijn. Vanochtend scandeerde het feest al zijn naam. Ahmad zou een einde kunnen maken aan de chaos in Jemen, al was het maar als tussenpaus.


Het leverde een cynische tweet op van Jemen-deskundige Adam Baron, die weer refereerde aan een tweet van de vorig week opgepakte analist Hisham Al Omeisy: ‘Today’s demos have me thinking of an old quip “The Saudis have bombed Yemen back to the days of Ali Abdullah Saleh.”


Dat Saleh een flinke machtsbasis heeft in Jemen is een feit, verkregen via tribalisme en nepotisme, maar ook als populaire comeback-kid. Kennelijk is ook de arme silent majority die nooit van Saleh profiteerde na tweeenhalf jaar oorlog, hongersnood en daar overheen nog een cholera-epidemie zo wanhopig dat een sterke Saleh -om het even de oude of de nieuwe- verwelkomen als nieuwe verlosser.


Het is nu alleen nog de vraag hoe sterk de Houthi’s zijn. De rebellen vochten vanuit hun machtsbasis in het hoge noorden van Noord-Jemen eerder (tussen 2004 en 2011) al zes oorlogen uit met een vorig bewind van Ali Saleh. Met de Emiraten hebben de Houthi’s nog minder op, het is nu al dertig maanden keihard oorlog.


Maar zonder de politieke, finaciele en vooral tribale steun van Saleh/Afash kunnen de Houthi’s het pleit alsnog verliezen. Aanvankelijk -net na hun machtsovername in 2014- waren de Houthi’s vrij populair onder de bevolking, omdat ze als enige fysiek weerstand boden tegen grote buur Saoedie-Arabië en de wijdverbreide corruptie van vorige bewindvoerders- ook Saleh- aan de kaak stelden.


Inmiddels maken sommige Houthi’s -het is niet altijd helemaal duidelijk wie zich Houthi mag noemen- zich ook schuldig aan corruptie en afroming van binnenlandse handel, om zichzelf en hun oorlog te financieren. Daarbij hebben ze een groot aantal tegenstanders opgesloten en is hun populariteit flink gedaald.

Omeisy opgepakt

18 augustus- Bijna een maand afwezig geweest, inhalen dus. De cholera-score in Jemen staat inmiddels op een half miljoen gevallen, waarvan tweeduizend met de dood tot gevolg. Hoopgevend is het bericht dat de epidemie over zijn hoogtepunt heen is.


Minder hoopgevend is het bericht dat Hisham al Omeisy is opgepakt. Omeisy is een van de laatste onafhankelijke en objectieve twitteraars vanuit Sana’a en doorgaans goed geinformeerd en analytisch sterk. Bij afwezigheid van journalisten een van de laatste min of meer betrouwbare bronnen voor de buitenlandse pers. Hieronder een filmpje
Op 12 augustus twitterde hij het volgende : ‘Armed goons backed by corrupt officials are forcefully taking real estate properties in Sana’a. They just showed up at my door. ‘ Sindsdien is er niets meer van hem vernomen, sinds 14 aug is de hashtag #freehisham in de lucht.


Volgens welingelichte bronnen is Omeisy nog diezelfde dag samen met zijn chauffeur vastgereden door drie auto’s waaruit zwaarbewapende mannen tevoorschijn kwamen die hen beiden meenamen.  Washington Post schreef vandaag dit stukje over Omeisy.

Juli 2017

Een video over de oostelijkste provincie, raketten op Banyu en de laatste tussenstand Cholera

22 juli- Terwijl in Jemen oorlog en epidemie voortwaren neemt de auteur schaamteloos verlof voor een kampeerbusjesreis naar het verre Denemarken. Onderwijl toch wat grasduinen op twitter en het net.


Daar trof ik bijvoorbeeld het volgende filmpje (2014) waarin de Britse arabiste Elisabeth Kendall een congregatie van stamhoofden uit Mahra -de oostelijkste provincie van Jemen- toespreekt over de uitkomsten van een opiniepeiling over de toekomst.


De Mahraï kozen destijds met ruim tweederde voor onafhankelijkheid. Die is verre van verwezenlijkt, vandaag de dag zucht Mahra – dat etnisch nogal verschilt van de rest van Jemen en eigenlijk hoort bij het Ommanse Dhofar- onder een feitelijke Emiraatse bezetting, omdat de Verenigde Arabische Emiraten in geheel Zuid-Jemen nogal de baas spelen.Voorts een kaartje waarin noordelijk twitteraar Haykal Bafana de route van een zelfgebouwde Noord-Jemenitische raket helemaal naar bijna het noorden van Saoedie-Arabië uittekent. Het Noordelijk bewind en zijn protagonisten grossieren in berichten en videootjes over de noordelijke heldhaftigheid.
Tot slot vandaag de verwijzing naar een tweet van WHO-directeur Tedros Anhanom, die dit weekend afreist naar Jemen om de situatie zelf in ogenschouw te nemen. Lees ook de reacties eronder even, ter lering ende verwondering.
De epidemiecijfers liggen nu op 372.900 gevallen van cholera 1.837 doden. Met de piek van het natte seizoen in aantocht voorzien hulporganisaties een stijging tot ruim 600.000 gevallen. Dat is nog geen record (maar kan het wel worden), in 2011 kregen ruim 700.000 Haïtianen cholera.  Meer hier.

Cholera: Werkelijkheid wreder dan worst case scenario

11 juli-Eind april stak in Jemen een cholera-epidemie de kop op, na een beperkte uitbraak in de nazomer van vorig jaar. De WHO berekende half mei drie scenario’s, de onwaarschijnlijke worst case voorspelde driehonderduizend gevallen binnen een half jaar.


Binnen twee maanden heeft de werkelijkheid het ergste scenario al ingehaald: Jemen telde gisteren 313.000 ziektegevallen en 1700 dodelijke slachtoffers. Ik heb nog geen nieuwe scenario’s gezien.


Lees hier hoe het de Jemeni’s ongeveer vergaat. Of lees hier hoe de grootste voorraad vaccin ever naar Jemen wordt verscheept, en lees hier hoe die verscheping wordt afgeblazen omdat verspreiding in Jemen gewoon niet lukt.


En lees hier -weliswaar uit verdachte Saoedische bron, maar er zijn meerdere en soortgelijke verhalen- hoe dat bijvoorbeeld komt. Het is -om Jamie McGoldrick, de UN-aid coordinator in Yemen,  te citeren:”All of this is entirely man-made — this is a result of the conflict”

The Qatari shift en de berichtgeving over Jemen

7 juli- Constatering van verscheidene journalisten op twitter: sinds de ruzie tussen de Golfstaten brengt Al Jazeera meer en andersoortige berichten over Jemen.


Zo zouden de berichten de afgelopen jaren spaarzaam en qua toon vooral pro-coalitie zijn geweest, broodheer Qatar was immers lid van die coalitie tegen de noordelijke regering. Verhalen over de Qatarese troepenmacht van duizend man die ‘de Saoedische grenzen helpt verdedigen’ die ondervonden nooit problemen op hun reis naar de kolommen


Nu Qatar de coalitie heeft verlaten zou de verslaggeving vanuit Jemen uitgebreider zijn. Journalisten die hun journalistieker verhalen lang niet kwijt konden ondervinden nu minder barriëres.


Ik ga er op letten, hopelijk slaat de berichtgeving niet om ten faveure van de noordelijke machthebbers. Een op-afstand-blog als dit is sowieso ongelooflijk lastig, er is een massa aan nieuws en berichten over Jemen, maar betrouwbaar zijn ze zelden.


Gelukkig zijn er wat bronnen ter plaatse die ik nu en dan kan raadplegen, maar ook zij zijn aangewezen op niet altijd te traceren bronnen en tasten soms in het duister.


Voor wat het waard is toch even een berichtje doorzetten uit Al Masdar online over een compleet dorp nabij Taiz dat ontruimd is door Houthi troepen, het waarom en waartoe staat er helaas niet bij. Het gaat om een rurale streek, voorheen geliefd als getaway bij stadsmensen uit Taiz.


Van de wat obscure website newnewss.net plukt ik een vrij gekleurd maar toch interessant berichtje over de vissermannen uit  Mokha. Zij worden gehinderd in hun werk door de Emiraatse troepen.


En ter afsluiting een op het oog stuk betrouwbaarder en in elk geval illustratiever bericht over een dorp dat getroffen wordt door de Amerikaanse Groene Baretten.


Het verhaal besluit aldus: We call upon you to visit our region to find out what happened on the ground and to show the real picture of us, who are intended to be killed twice – first by murdering us, then by accusing us of terror.


Maar slachtoffers wachten heus niet altijd tot er mensen op bezoek komen. Lees het verhaal van de zwager van Ahmed Salem bin Ali Jaber, opgeblazen als ware hij collateral damage in 2012 in Hadramawt.


De zwager reist naar de VS voor gerechtigheid. De VS zouden via tussenpersonen al 100.000 dollar bloedgeld hebben betaald, maar de zwager wil excuses. Hij krijgt ze niet.

Saoedies en hun stromannen richten ook een Council op

5 juli- Eerst nog even een filmpje van Jemen, om te zien waarom de strijd ook moet stoppen. We vliegen in het filmpje over Hadramawt, Socotra en de noordelijke bergen naar Sana’a.Nu terug naar de werkelijkheid van vandaag. Gisteren berichten over toenemende spanningen in Aden, tussen de Saoedies en de Emirati’s en hun stromannen.


Vandaag het bericht/gerucht via twitter -nog geen bevestiging- dat de Saoedies via stromannen ook een Southern Council hebben opgericht. De bron meldt flink veel vliegverkeer van leiderfiguren naar Ryadh, voor overleg en waarschijnlijk ook subsidie.


Beoogd leider van de concurrerende Southern Council is Yassin Makkawi. ‘Een vriend van Hadi,’ zegt de bron in Aden. ‘Een oude man en een zwakke leider, die vooral veel van geld houdt. ‘


De bron verwacht toenemende ‘ontwikkelingen’ in Aden, waar de strijd om de hegemonie van het Zuiden zal plaatsvinden.


De leiders van de andere, oorspronkelijke Southern Transitional Council -Al Zubaidi en Hani Bin Braik- keerden gisterenavond ook terug uit Abu Dhabi, waar ze overlegden met hun Emiratische sponsors. Vandaag roepen ze hun volledige council bijeen, voor overleg.


Feitelijk zijn de zuidelijke provincies Lahj, Ad Dahli en delen van Aden -dus het Zuid-Jemen dat grenst aan Noord Jemen- loyaal aan Hadi en zijn formele regering. De grotere helft van Aden en de provincies naar het oosten -Shabwa, Abyan, Habdramawt, Mahra en het eiland Socotra kiezen voor Al Zubaidi en Bin Braik.


Nog een woord over Marib, de enige provincie waar Hadi en de formele regering echt de scepter zwaaien. Uit maart een stuk van de Jemenitische analist AlKhatab Al-Rawhani over Marib en het succes aldaar. Een tikje gekleurde, maar wel interessante observatie dat Marib de eerste provincie is waar de in 2014 beoogde federalisering werkelijkheid wordt.


In die lijn ook aandacht voor een stuk van analist/journalist Baraa Shiban met een oproep meer lokaal te denken, en minder in strakke headlines.

Hoop doet leven

4 juli- Filmpje maar weer vandaag.  Deadlock, Stalemate, Standoff, dat zijn de meeste gehanteerde woorden in koppen en intro’s boven stukjes over Jemen.


Om de moed erin te houden hebben Jemenitische filmmakers een soort promo in elkaar gedraaid van Jemen in oorlogstijd. Met treurnis, maar uiteindelijk vooral veel heerlijke beelden. Waarvan akte.


Zuid Jemen ontglipt Hadi, Mohsen en Ryadh

2 juli- De ruzie tussen de golfstaten is wereldnieuws en de analyses van deskundigen jojoën op en neer. Het zorgt in elk geval voor plezier in Noord-Jemen, dat tegenstanders graag ruzie ziet maken, zodat ze het Noorden even met rust laten.


Dat de gezworen partners op het hoofdpodium -Saoedie-Arabië (SA) en Verenigde Arabische Emiraten (VAE)-  intussen ruzie maken op een zijpodium blijft onvermeld. Dat zijpodium bevindt zich in de zuidelijke havenstad Aden. Daar heersen milities en groeperingen gelieerd aan de Emiraten.


Dat is tegen het zere been van president en vice-president in ballingschap Hadi en Mohsen, beiden gelieerd aan Ryadh (SA). Eind vorige week ontsloegen ze de gouverneurs van de provincies Shabwa, Socotra en Hadramawt.


Die waren toevallig net op bezoek, of eigenlijk ontboden voor overleg in Ryadh. Er wordt getwitterd dat zij zelfs onder huisarrest zijn geplaatst, al is het de vraag hoe dat juridisch moet, in ballingschap.


Reden voor het ontslag van de gouverneurs is hun samenwerking met de Southern Transitional Council, opgericht eind april, nadat Hadi/Mohsen andere ongehoorzame zuidelijke leiders ontsloegen. Het illustreert de onmacht van de al zolang afwezige formele regering. In het zuiden zwaaien lokale partners van de VAE in toenemende mate de scepter.


Het nieuw conflict leidt tot verdere verwijdering tussen Ryadh (SA) en Abu Dhabi (VAE), waar toevallig of niet de zuidelijke leiders Aidaroos Al Zubaidi en Hani ben Braik op bezoek zijn voor overleg. Het conflict en de daaropvolgende bedreigingen aan elkaars adres markeren voorts een nieuwe stap in de richting van feitelijke onafhankelijkheid van het Zuiden.


De bron in Aden is er niet gerust op. De Emiraatse invloed in Jemen wordt net zomin gewaardeerd als de Saoedische. ‘Saudi Arabia wants Yemen to remain weak. UAE too.’ De helft van de inwoners van het Zuiden ziet toch liever een hereniging met het Noorden, en daarvoor is alleen het alsmaar wankelder wagentje van Hadi en Mohsen  geschikt. ‘Hadi is very weak and silly but there is no alternative’.

Juni 2017

Milities de baas in Aden

29 juni- Vandaag via de bron in Aden een filmpje. De kwaliteit is niet heel hoog, maar we zien hier hoe milities van de zogenaamde Securtity Belt boos zijn op verkeersagenten die hen proberen te beletten tegen het verkeer in te rijden.De zogenaamde Security Belt is de baas in Aden en bestaat uit milities die zijn voortgekomen uit de gevechten die woedden in de zomer van 2015, toen de blitzkrieg van de noordelijke troepen ook Aden  bereikte, maar het Zuiden hiertegen in verzet kwam.


De Security Belt wordt betaald, getraind en gecontroleerd door de Verenigde Arabische Emiraten, die op hun beurt weer getraind en gestuurd worden door de Verenigde Staten. Zie ook het stukje over no return prisons van een paar dagen geleden.


Behalve met de lokale bevolking hebben de milities het ook regelmatig aan de stok met milities die gelieerd zijn aan de formele regering in ballingschap, die weer wordt gesteund door Saoedie-Arabië. Ook elders strijden VAE en SA om de heerschappij in Jemen.  

De potentie van koffie voor de comeback van Jemen

25 juli-Tussen alle shit door vandaag wat aandacht voor kansen. Jemen telt een boel Unique Selling Points, waarvan koffie waarschijnlijk het uniekst.Jemenitische koffiebonen krijgen van connaisseurs doorgaans vijf sterren, hebben een heldhaftige geschiedenis en groeien liefst op fotogenieke plaatsen, met mooie, aardige mensen voor een onwaarschijnlijk steil decor.


Ooit kidnapten Hollandse koopvaarders – het Jemenitsiche monopolie beu- een aantal koffiestruiken uit de Jemenitische hooglanden, om die via de illustere havenplaats Mocha/Mokha/Mokka en de hortus van Amsterdam over de wereld te verspreiden.


Inmiddels drinken we allemaal koffie en is de Jemenitische boon begonnen aan een indrukwekkende comeback. Met slogans als ‘putting extremism out of business’ en ‘making America safe again’ vermarkte website AlMokha.com al dure Jemenetische koffie omdat ‘we believe that coffee farming can serve as a productive alternative to political violence.’


Vandaag komt daar het bijzondere verhaal bij van Mokhtar Alkhanshali, een Amerikaanse Yemeni die op Bloomberg vertelt van zijn kweeste -net als Al Mokha een voortreffelijke mix van marketing en idealisme- naar de beste koffie. Dat lijkt gelukt, zijn luze ingepakte koffies gaan inmiddels voor astronomische prijzen de markt op.


En voor de wandelaars onder jullie: waar zij hun koffies halen kun je ook echt heel erg mooi wandelen. Ga snel, zodra het vrede wordt, voordat de massa’s komen, want die gaan komen, zeker weten.


Cholera passeert ook de 200.000

24 juli- Het aantal gevallen van cholera schat de WHO inmiddels op meer dan 200.000, waarvan 1310 met dodelijke afloop. Voor de duidelijkheid: het gaat om een ziekte die redelijk eenvoudig te voorkomen en te genezen is. Beluister en bekijk hier de analyse van Baraa Shiban


Dit zijn overigens de cijfers van gisteren, die van vandaag weer een stuk hoger. Om een indruk te geven van de verspreidingssnelheid: die van eergister staan op 192.983 en 1265 en van drie dagen geleden op 179.500 en 1205. Met rasse schreden naderen we de cijfers uit het worst case scenario dat de WHO in mei schetste.


Voor een verspreidingskaart klik je hier. Op reliefweb ook het bericht dat de EU een extra vijf miljoen euro’s vrijmaakt aan cholerabestrijding.

De No Return Prisons van Aden

22 juni-  Een rapport van Human Rights Watch over de duistere praktijken van de Security Belt en Hadramawt Elite Forces, die in grote delen van het zuiden de scepter zwaaien. Beiden worden zowel betaald als gecontroleerd vanuit Abu Dhabi (VAE), op hun beurt weer gesteund en getraind door de VS.


Het zou gaan om de strijd tegen Al Qaeda (AQAP) en Islamitische Staat (IS) in Jemen. Maar in het rapport lezen we getuigenissen en details over opgepakte en verdwenen onschuldigen die worden gestopt in informele, geheime gevangenissen, tot in Eritrea toe. Volgens een getuige gaat het hier om no return prisons.  Het zou gaan om een veelvoud van de door HRW gedocumenteerde 49 gevallen. Kortom, een nieuwe deuk in de toch al discutabele relatie tussen de VS en de VAE

Ruzie tussen Koningen en Emirs. Tumult in de Golf

21 juni- Veel grote verhalen vol grote woorden over de koninklijke transfers in Saoedie Arabië. Voor dit blog relevant want het draait om de promotie van will be king soon Mohamed bin Salman (MbS), de zoon van de huidige -eenentachtigjarige- koning Salman. Bin betekent zoon, net als Ibn.


MbS is pas eenendertig en heeft veel energieke plannen voor de modernisering van land en onderdanen. Maar MbS heeft ook een dubieuze reputatie als de initiator en architect van de oorlog in Jemen. Zijn benoeming brengt de toch al roerige regio in nog tumultueuzer wateren. Lees hier bijvoorbeeld deze  analyse, niet geheel onbevooroordeeld, wel informatief. Of deze analyse. 


We lazen overigens ook dat de Soedanese president Al Bashir een bezoek brengt aan oorlogsgraven van in Jemen gesneuvelde Soedanese militairen. Soedanese grondtroepen halen veel Saoedische kastanjes uit het vuur.

De cyclus van geweld

20 juni- Geheime troepen van de VS doden een Al Qaeda (AQAP)-chef in de provincie Shabwa. Dat is waar IS en AQAP volgens veel media redelijk vaste voet aan de grond hebben en volgens sommigen zelfs een emiraat vestigen.


Maar volgens Sana’ani en verwoed twitteraar Haykal Bafana heeft de VS opnieuw een verkeerd doelwit gekozen, met als gevolg een nieuwe cyclus van geweld. We zullen het even met deze opinies moeten doen, de feiten rond dit soort operaties volgen doorgaans pas weken of zelfs maanden later.


Via Bafana trouwens ook berichten vanuit Taiz, over gevechten tussen strijders betaald door de Saoedies en strijders betaald door de Emirati’s. Berichten echoën elders ook. Voor wat zo’n vermelding waard is.

Nog meer bommen op Saada

19 juni- Drieëntwintig doden na nieuwe Saoedische bommen op de noordelijke provincie Saada. Dat is de provincie die tussen 2004 en 2011 toneel was van gevechten tussen de Houthies en het destijdse leger van Jemen.


De gelijknamige hoofdstad Saada is een van de mooiste steden die ik ooit zag, grotendeels opgetrokken uit leem. Ze bakten er het heerlijkste brood dat ik ooit at en rond de stad groeiden de lekkerste druiven die er bestaan.


Allemaal kapot geschoten door toenmalig president Ali Abdallah Saleh en zijn toenmalige rechterhand generaal Mohsen. Inmiddels is Saleh bondgenoot van de Houthies en is Mohsen hun gezamenlijke vijand. En is Mohsen de rechterhand van de Saoedies, die weer de vijand…etc.


Het zou volgens meerdere online kranten gaan om bommen op een markt in Saada, maar Reliefweb heeft de details: een huis langs een marktplein, gebruikt door qathandelaars en -smokkelaars in een dorpje honderd kilometer naar het westen, vlak naast de grens met Saoedie Arabië.


Volgens journalist en activist Baraa Shiban doet de EU te weinig om het geweld te stoppen en de partijen aan tafel te dwingen.

Wie heeft de schuld

18 juni- Ter gelegenheid van het duizendste choleraslachtoffer spreekt Al Jazeera (English) over de kwestie Jemen, met drie betrokkenen. Voor nieuwkomers is het een informatief inleidend filmpje.


Voor meer ingewijden biedt het een herhaling van standpunten, hieronder de samenvatting:

Ibrahim Fraihat (analist te Doha): De situatie is de resultante van de blokkade.

Shabia Mantoo (UNHCR): Humanitarians zijn gevraagd de leemtes te vullen ontstaan door het wegvallen van een staat.

Hussain al Bukhaiti (zegsman Houthies): De Saoedies dragen de schuld. Zij voorkomen dat Jemen schoon water kan maken en daarom heerst er cholera!

Fraihat: Maar de Houthies hebben de staat overgenomen, dus dragen die ook verantwoordelijkheid.

Fraihat: Ondanks mogelijkheden en vredesbesprekingen onderneemt geen enkele partij serieuze actie.

Over warlords, thugs en de lokale mechanismen van hebberigheid

17 juni-Pas vandaag tot me gekomen dit artikel -al van eind maart- van de kortstondige Jemenitische Minister van Sport Rafat Al-Akhali. Wie wil begrijpen waarom het niet opschiet in Jemen moet dit zeker lezen. Kort en toch gedetailleerd. Hieronder vast de slotalinea:


‘Contrary to how it is often portrayed in international media, the conflict in Yemen is not simply a regional proxy war. It is a ferocious fight between local warlords to gain control of key economic resources. Sadly, millions of innocent Yemenis are paying the price and falling victim to what has now become the largest humanitarian crisis in the world.

De Rode Zee, Bal-al-Mandab en de Jemenitische marine

16 juni-De Houthi-propaganda zendt graag filmpjes rond van militaire confrontaties, liefst met de Saoedies. Bijna dagelijks verse filmpjes van heldhaftige manschappen die diep in Saoedie-Arabië vijandelijke troepen te slim af zijn.


Maar vandaag een filmpje van de Jemenitische marine, die strijd levert vanaf de kust.


Toegang tot het water is voor de Jemenitische (Houthi) marine immers onmogelijk; alle zee wordt gecontroleerd door troepen van de coalitie.


In de wateren rond Jemen miechelt het van de fregatten, submarines en andere warships. De VS patrouilleren er zij aan zij de Saoedies en Emirati’s, om bevoorrading van de rebellen te blokkeren. Dat levert lange wachttijden op voor andere bevoorradingen, drie weken liggen schepen gemiddeld te wachten voordat ze mogen lossen in Hodeidah.


Ook de EU is er ruim aanwezig, om de koopvaardij op de Rode zee te beschermen en de smalle straat Bab al-Mandab te vrijwaren van gespuis, want ook aan de overzijde ligt een rijtje min of meer failed states. Er zijn koopvaarders die daarom de Rode zee de Rode zee laten en rond Kaap de Goede Hoop varen

De moeders van de slachtoffers van de Houthies roeren zich

15 juni- Vandaag een filmpje van moeders die op  aluminiumbordjes slaan, als protest tegen het interneren van hun zonen door de Houthies.De Houthie-rebellen hebben duizenden mensen gevangen gezet, doen verdwijnen of vermoord. Dat zijn vooral journalisten en activisten die zich uitspreken tegen mensenrechtschendingen.


Volgens een rapport van Rights Radar zou het gaan om 16.804 personen. Om hen vast te houden hebben de Houthies 484 gebouwen moeten ombouwen tot detentiecentra. Soortgelijke verhalen lazen we vorig najaar al in een rapport van Human Rights Watch.


Een van de slachtoffers  is journalist Mohammed al-Absi, in detentie gestorven nadat hij gedetailleerde informatie publiceerde over het afromen van inkomsten van olie en derivaten door Houthi-leiders.

Cholera maakt duizendste slachtoffer

13 juni- Cholera claimt vandaag of morgen het duizendste slachtoffer in Jemen. Er zijn nu meer dan 125.000 zieken, dat is net zoveel als heel Zwolle en 1 op de 200 Jemenieten. De provincie Mahwit is het zwaarst getroffen, daar is een op de 100 inwoners ziek. Amran en Sana’a volgen Mahwit op de voet. Hadramawt is nog altijd gevrijwaard van cholera.


Overigens is Jemen hard op weg meer cholerazieken en doden te te tellen dan de WHO heel 2015 wereldwijd telde (170.000 zieken in 42 landen en met 1300 doden). De cijfers in Jemen zijn al bijna zo hoog als het best case scenario dat de WHO in mei nog schetste voor heel 2017. Het worst case scenario gaat uit van max 300.oo zieken. 


Om de desinformatie over Jemen nog eens te tonen een artikel in Arab News, waarin Saoedie Arabië als superman de cholera komt bevechten. Let vooral op de zin waarin de WHO zou zeggen dat zieken over het land verspreid zouden moeten worden om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Hoe zit het nou met Qatar en wie staat er eigenlijk aan wiens kant

1o juni- Ook in Jemen gonst het van de ruzie tussen de grote, rijke, machtige buren, zij bepalen immers de toekomst van Jemen. Zoals de bron zegt: Everyone is busy with what is happening in Qatar. As you know, the situation in the Gulf is reflected in the situation in Yemen.


Maar wie steunt nu wie? Een wat ingewikkeld bericht in de Saoedische krant AlArabiya meldt dat Qatar het terrorisme in Jemen steunt.  Een overtuigend artikel beweert juist dat Qatar Jemens vrede steunt. Sudan intussen zoekt een tussenweg terwijl Somalië onder druk  staat van de VAE, dat in Zuid Jemen sowieso een twijfelachtige rol speelt.


Gelukkig ook stukjes goed nieuws over koffiebrandklasjes (de toekomst!) en kleinschalige agrarische projecten in Dhamar.

Bin Brik v s AQAP

8 juni-Zuidelijke leiders zouden elkaar deze week treffen in Mukalla, om de onafhankelijkheid van Zuid Jemen verder gestalte te geven. Is afgelast, Hadramawtse troepen hebben hun handen even vol aan gevechten met AQAP en zijn tribale partners in Wadi Do’an, geboortegrond van de familie Bin Laden en beroemd om zijn honing.


In een interview met Foreign Policiy hintte gouverneur Ahmed Ben Bourek, ook wel gespeld als Bin Brik, eerder al op de gevechten. In het interview legt Bin Brik -gesteund door de VAE- overigens ook uit hoe hij vorig jaar Mukalla en omstreken terugveroverde op AQAP, waarom droneaanvallen niet werken en waarom hij de maandelijkse olieinkomsten niet afdraagt aan de centrale regering.

Spionnen, overal spioneren spionnen

6 juni- Goed journalistiek werk verpakt in een ouderwets jongensboekverhaal in de New York Times, over Scott Darden, die naar nu blijkt in Jemen undercover werkte voor de US Special Operations.


Bij zijn vrijlating vorig jaar september -via Omaanse diplomatie- was Darden nog de lokale coördinator van Transoceanic Development, dat hulpgoederen naar Jemen verscheept. De vraag was gerechtvaardigd waarom de Houthies hem dan oppakten en een half jaar lang vasthielden.


De journalisten zijn op de vraag gedoken en naar nu blijkt coördineerde Darden niet alleen hulpgoederen, maar smokkelde hij ook ‘materials for elite military commandos’ het land in. Dat zou het gevolg zijn van een geheim contract dat Transoceanic Development heeft met de VS.


Volgens NYT leveren dubbelrollen als die van Darden problemen en gevaar op voor echte hulpwerkers. Hetzelfde geldt overigens voor journalisten -die wegens regelmatig aangetoonde dubbelrollen van collega’s- altijd verdacht worden van spionage, met gevolgen zoals oranje pakken.


Zelfs abumelle is ooit door de AIVD gevraagd diensten te leveren. Is daar nog verontwaardigd over. Moet dat zeker nog ‘ns opschrijven.

Beginners lezen misschien eerst het Jemen lexicon: Wie zijn dan toch die Houthies

Over de ramp van de verhuisde Nationale Bank

5 juni- Explosie van ophef, analyse en duiding onder MO-experts over de al dagen voorbereide en vanochtend gelanceerde ruzie binnen de GCC, de Unie van (bijna alle) Golfstaten, die Qatar verwijten extremisme financieel te steunen, in casu: de moslimbroeders, volkse vijanden van zowel de koninklijke Saoedies als de prinselijke Emirati’s.


We lezen dat ook Jemen zich achter de boycot jegens Qatar opstelt, of eigenlijk: dat doet de (legitieme) regering in ballingschap van president Hadi. Diens macht en invloed is danig versmald, voornaamste steunpilaar is Islah: de Jemenitische moslimbroeders. Die zich aldus keren tegen de eigen hoeder. Ingewikkeld allemaal. De regering in ballingschap ontvangt/ontving* naar verluidt royale toelages juist vanuit Qatar.


Om het nog ingewikkelder te maken hebben de Houthies – de voornaaamste tegenstanders van de legitieme regering- zich juist achter Qatar opgesteld. De vijand van je vijand is nu immers even je vriend. Meer hieronder:


Blogger & journalist Afrah Nasser says the Qatar crisis undermines prospects for a resolution of the Yemen conflict https://t.co/0rFR3O7E1i pic.twitter.com/O85JkwwcJL
Van dieper analyse is een rapport van een Jemenitische denktank, met Duits advies en Nederlands geld. Twee van de vijf pagina’s gaan over het (herstel van het) financiële systeem in Jemen. Dat stond er al niet best voor maar stortte volledig ineen na de verhuizing van de nationale bank. Een onderbelicht verhaal, waarbij de internationale gemeenschap een nog onderbelichter rol speelt. Zou iemand ‘ns mogen uitzoeken.


De bankverhuizing heeft grote gevolgen gehad, veel aspecten van de humanitaire ramp in Jemen zijn er op terug te voeren. Volgens de experts moet de verhuizing zsm hersteld, in concreto: terugverhuisd. Een opmerkelijk feit uit het rapport(pdf): bijna de helft van al het hulpgeld verdwijnt vanwege de afwezigheid van een financieel systeem naar ‘banken’ en de zwarte markt.

Onrust aan het derde front: in Marib

2 juni- Onrust ook aan het derde front in Jemen: Marib. Volgens Aden-al Ghad heerst er ongenoegen onder de lokale bevolking over het bouwen van villa’s, door zowel generaal Maqdashi als vicepresident Mohsen. ‘Terwijl gewone strijders hun leven laten en overal families vluchten voor strijdgewoel, armoede en epidemiën bouwen de generaals hun villa’s met geld bedoeld voor de verdediging van ons land.’


Beginners lezen misschien eerst het Jemen lexicon: Wie zijn dan toch die Houthies

Marib werd vorig jaar terugveroverd op de Houthies, door het officiële regeringsleger van Jemen, met steun van lokale stammen en luchtsteun van de coalitie. Het front kroop lang en gestaag richting Sana’a, maar komt niet voorbij de strategische, bergachtige zone rond Sirwah.


Intussen is het aantal gevallen van cholera gestegen tot 60.000, waarvan 578 met dodelijk gevolg.

Vrede vooralsnog Vals Alarm

1 juni- Het vredesnieuws van gisteren is nog altijd niet bevestigd. Integendeel meldt het Saoedische Al Arabiya dat Mohammad al-Houthi (neef van grote leider Abd-al Malik Badr-alDin) tekeer is gegaan tegen VN-afgezant Ould Cheikh, die zich niet onafhankelijk genoeg opstelt. Het eveneens Saoedische Asharq al Awsat meldt daarnaast een ontkenning van vredesbesprekingen. Ook de afgezant zelf zegt in zijn verslag vrede niet in zicht te hebben


Verder het nieuws over een aanval op een olietanker in de Bab-Al Mandab, genoemd als verdachte worden de Houthies. Opmerkelijk daar die juist verdreven zijn uit hetzuidwesten. Opmerkelijk is ook de notie over de EU-patrol in de Bab al Mandab-straat. Hoeveel patrouille schepen liggen er en van wie? De vraag is naar EU gezonden.

Mei 2017

Hard nieuws (en goed nieuws?)

31 mei- Eerst het harde nieuws. In Aden is vanochtend gevochten om de luchthaven. Tussen Hadi/regeringinballingschap/Islah en Hirak/SouthernCouncil. Eigenlijk dus tussen hun financiers uit Saoedie-Arabie en de Emiraten. De Emirati’s hebben gewonnen.


Beginners lezen misschien eerst het Jemen lexicon: Wie zijn dan toch die Houthies

Dan het goede nieuws: Reuters meldt dat de relatieve vrede in Jemen nabij is. Volgens het bericht zou het noordelijke bewind akkoord gaan met het overdragen van havenstad Hodeidah aan een onafhankelijke derde partij, waarschijnlijk de VN. In ruil zou de coalitie (Soedie Arabie, VAE etc) de luchthaven van Sana’a niet langer blokkeren en zou de nationale bank -in augustus ‘verhuisd’ naar Aden- ambtenarensalarissen uitbetalen.


Het zou de nood in Jemen -volgens officiële VN-berichtgeving nu echt op de rand van afgrond, chaos en anarchie- eindelijk verlichten. Er zou ruimte komen voor handel -schepen wachten gemiddeld vijf weken voordat ze door de coalitie zijn gecleard en de haven in mogen- en geld om de handel mee te voeren. De deal zou de uitkomst zijn van een rondje besprekingen vorige week door VN-afgezant Ould Sheikh, mede mogelijke gemaakt door neutraal Oman. Waarnemers twijfelen echter aan het waarheidsgehalte.

Jemens echte toppen blijven onbereikbaar

30 mei- OCHA -de noodhulpkoepelorganisatie van de VN- meldt vandaag een nieuw dieptepunt: 52.000 gevallen van cholera, waarvan totnogtoe 478 met de dood tot gevolg. Lees ook de blog van Jemenkenner Marina de Regt, haar vriendinnen zitten middenin de cholera.


Het bekijken meer dan waard (voor een geograaf helemaal) zijn ook de kaarten waarop de geografische verdeling van de hulp zichtbaar is. Opvallend op de kaart zijn de white spots Raymah en Mahwit. Een vraag naar het waarom is via twitter teruggezonden aan OCHA. Het antwoord is wellicht dat vooral provincie Raymah en in mindere mate Mahwit bestaat uit even mooie als moeilijk toegankelijke bergdorpjes. De vervolgvraag is of de dorpsbewoners wel voldoende zelfvoorzienend zijn.

Gezinnen en GCC, alles vertoont barsten

29 mei- De gevolgen van de oorlog laten zich merken. Vandaag een verhaal over vaders die hun zonen het strijdperk insturen en hun dochters uithuwelijken. Zodat die geen geld meer kosten, maar geld opleveren en bescherming en te eten krijgen.


Ook barsten in een ander verbond: de ruzie tussen GCC- (Gulf Cooperation Council, de Arabische EU) leden Qatar enerzijds en SA en VAE anderzijds. Veel lijvige artikelen de laatste dagen na een kritische opmerking van prins  Al Thani van Qatar over het verbond VS/SA/VAE versus Iran. In de Middle East Monitor lezen we de theorie dat Emiraten een spelletje spelen in Jemen.

De navy seals oogsten opnieuw louter vraagtekens

28 mei- Jemen watcher Iona Craig dook in de US-aanval vier dagen geleden nabij Marib, met als resultaat een vrij onthutsend verhaal. Klik vooral ook even door op de ‘related’ verhalen, door Iona Craig en haar collega’s van The Intercept, over soortgelijke operaties. En huiver.

Somalië, Macedonië, Libanon en Koeweit over Jemen

27 mei- Ook Somaliland raakt verder betrokken bij de oorlog in Jemen. De website somaliupdate meldt de lease van de luchthaven van Berbera aan de Emirati’s, die van daaruit Jemen kunnen blijven bestoken.


Hoe curieus de berichtgeving verloopt lees je in een zwaar gekleurd stukje in de macedoniaonline (?) over een verloren slag van een Soedanees regiment van de coalitie.  We herkennen dezelfde slag op de Libanese website masdarnews en we lezen dat Koeweit bezorgd is om de grensbewaking rond partner Saoedie Arabië.

Ramadan

26 mei- رمضان كريم

Over Hezbollah, Houhies en Iran

25 mei- Op de website van het Israelische Institute for Counter Terrorism (ICT) een paper over de overeenkomsten en verschillen tussen Hezbollah en Houthies. De paper spitst zich toe op de gevaren die de Houthies vormen voor Israel, maar bevat toch ook nuttige informatie. Met name waar het gaat over de transformatie van zaydi vijver shia naar de twaalver shia, dat het meerendeel van de shi’ieten aanhangt.


Op de website warontherocks lezen we een Amerikaanse analyse van de bemoeienis van Iran, hetzij driect hetzij via hezbollah.


Of het waar is weten we niet, maar op gulfnews lezen we verder dat de shafi-sunni’s in Sana’a beperkt worden in de beoefening van hun doctrine. Volgens Sana’ani en twitteraar Haykal Bafani is het iig niet waar: ‘every year the same lie!’

Afgezant beschoten, hulp gestolen

24 mei- VN-afgezant Ismail Ould Cheikh Ahmed verlaat Sana’a na een rondje gesprekken met AnsarAllah (Houthies), GPC (partij van Saleh) en een select groepje andere partijen. Onderweg wordt zijn konvooi beschoten, hoewel andere berichten reppen van vreugdevuur.


Berichten dat de hulp niet altijd terecht komt waar bedoeld was zijn hardnekkig. Zo zijn de humanitaire hulporganisaties gebonden aan aanwijzingen van de in dat gebied heersende partijen, die hulp steevast naar zichzelf of hun achterban sturen. Ook zouden vrachtwagens en schepen worden geplunderd, de waar verhuist dan naar de zwarte markt met dikke winst. In dat verhaal past het onbevestigde bericht dat de Houthies 63 schepen vol hulp geplunderd zouden hebben.


De bron is niet geheel onbevooroordeeld. Maar een andere, persoonlijke Jemenitische bron verzekert me dat van de 10 miljoen door Nederland bijeengebracht voor Jemen er ongeveer 9 direct bij de Houthies terecht komen. Waarmee de filantroop aldus oorlogsvoerenden zou subsidieren.

Marib, Taiz en cholera

23 mei- Vandaag een twitterrondje. Vannacht zijn de Amerikaanse Navy Seals in de slag geweest met AQAP rond Marib. Dat is gebied in handen van de legitieme regering, die aan de actie ook meewerkte, al is het Amerikaanse hoofdkwartier daarover wat in de war. Volgens een bron betrof het doelwit een groep die feitelijk -zij het via een omweg- gelieerd was aan de VS.

Het aantal gevallen van cholera is weer verdubbeld, hulpverleners raken radeloos. En de kinderen van Taiz vingen vandaag nog meer granaten op dan andere dagen.

De schimmige reuzenrol van Abu Dhabi

22 mei- Nu pas opgemerkt, deze uitgebreide analyse (4107 woorden) van de onderbelichte rol van de Verenigde Arabische Emiraten -lees: Abu Dhabi- in het conflict in Jemen. Die rol is misschien nog wel groter dan de rol van Saoedie Arabië. Niet in het minst omdat de VAE de trouwste partner is/zijn van de VS op het Arabisch schiereiland.

Propaganda, propaganda

21 mei- Vandaag het spotlicht op een stuk van Afrah Nasser over de treurige staat van de pers in Jemen. Feitelijk is die er niet want onafhankelijke journalisten in situ zijn of dood, of gevangen, of gevlucht. ‘On one hand, Houthis allow press only if it is biased in favor of them, as does the Yemeni exiled-government. All that you have in Yemen now is propaganda.’

Safaviden zaaien tweespalt

20 mei- Jemenitisch analist Farea al Muslimi schrijft drieduizend verduidelijkende woorden over de rol van Iran in Jemen. Die is niet groot, maar wel destructief, luidt de conclusie van Al Muslimi.  Omdat het een nog destructiever reactie uitlokt van Saoedie Arabië/Coalitie/VS.

De terugkeer als vredesduif van Ali Abdallah Saleh

19 mei- Berlijn is de locatie voor een nieuwe poging tot vrede in Jemen, alle partijen zijn er. Vandaar in de Engelstalige Der Spiegel een interview met de Noord-Jemenitische minister van buitenlandse zaken Hisham Sharaf Abdullah.


Hij maakte in 2014 de transfer van het verjaagde bewind naar het verjagersbewind en legt aan Der Spiegel haarfijn uit waarom, met opnieuw een rol als vredesduif voor Ali Abdallah Saleh.

Broodoproer in Sana'a of toch weer propaganda

18 mei- De onmacht over de om zich heen grijpende cholera-uitbraak domineert de Engelstalige headlines. De wanhoop in Sana’a is groter dan de vrees voor de Houthies, getuige een niet bevestigd Arabischtalig bericht over een groot broodoproer dat morgen zaterdag wordt verwacht. (naschrift: en never kwam, toch weer in de propaganda getrapt?)


In de marge nog een curieus -vooral gezien de bron- bericht over een militaire training voor VAE-soldaten op het eiland Socotra, het wondereiland dat sinds vorig jaar is ingelijfd door Abu Dhabi, met passieve instemming van de Socotri.

Jemen onderworpen aan een fors grote opiniepeiling

17 mei- Een wereld vol boeiende data vinden we vandaag verstopt in de uitslag van een landelijke enquete (n=4000) gehouden door Yemen Polling Center. In de zee van fel gekleurde verhalen en nepnieuws rond Jemen is deze brede opiniepeiling een verademing vol feiten. Uitgelicht:


Van alle 26 provincies noemen de inwoners van de centrale provincie Rayma ’t leven het zwaarst, terwijl inwoners van het oostelijke woestijneiland Hadramawt en de zuidelijke havenstad Aden vinden dat het relatief goed gaat.


Verhelderend is pagina 159, waar blijkt dat tribale sheiks nog altijd het meeste vertrouwen genieten en de pagina’s 166-169 waaruit blijkt dat het zuiden een tweestatenoplossing wil en het noorden de oude staat terugwil. De door de internationale gemeenschap nagestreefde federale oplossing krijgt opmerkelijk weinig steun.


NB. Een kritische bron wijst me er op dat de organisatie verantwoordelijk voor de peiling voorheen onafhankelijk was, maar zich nu moet bewegen ‘binnen het kader’ dat tegenwoordig bestaat in Sana’a; sterk onder invloed van de noordelijke regering.

Cholera en Taiz als het Aleppo van Jemen

16 mei- Cholera-epidemie breidt zich snel uit, tot in de oostelijke provincie Abyan.  De grootste vrees geldt echter de stad Taiz, al twee jaar in oorlog en uitgewoond als (Oost) Aleppo. Lees hier hoe Taiz gegijzeld raakte in strategie en politiek en je begrijpt meer over Jemen.

Even terug in Sana'a en een blokje om met Saleh

15 mei- April Longley woonde lang in Jemen, vluchtte toen de bommen begonnen te vallen en keert twee jaar later een weekje terug. En loopt een merkwaardig blokje om met de als vredesduif nedergedaalde Ali Abdalllah Saleh.

Vuilnis, honger, regen en cholera

14 mei- Noodtoestand in Sana’ a wegens nieuwe uitbraak cholera, als gevolg van geen salarissen, geen zorgwerkers, geen vuilnisophalers, ophoping vuilnis en stijgende temperaturen.

Saoedies gaan miljoenen terugsturen naar oorlog en honger

13 mei- Saudi Arabie staat op het punt miljoenen illegalen uit te wijzen, voor Jemenieten, Somaliers en Ethiopiers dus naar oorlog of mogelijke hongersnoodgebieden.

Analytici snappen Jemen helemaal niet

11 mei- De gerespecteerde Jemenitische journaliste Nadwa Al Dawsari over de falende analyses in de internationale pers over Jemen.

NB. Shortlog wordt (bijna) dagelijks  gratis aangevuld op abumelle.org. Het zou helpen als je daar af en toe ook een artikel leest waarvoor je wel moet betalen. Of als je voor €10 lid/donateur/supporter wordt, om deze verslaggeving mogelijk te maken. Dan lees je bovendien verder alles gratis en zonder blendlegedoe. Eerdere episodes in de Engelse taal vind je overigens hier

______________

Waardeer dit artikel!!

Bovenstaand stukje werd je gratis aangeboden. Als je dat waardeert en dat wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

NB: Zonder kosten, elke cent komt in het journalistenbeursje
Naar doneren, veilig en in twee kliks. Thnx!

Geef een reactie