Noord-Jemen haalt oude en nieuwe verlossers binnen

24 aug- Tijdens een feest in hoofdstad Sana’a scandeerden vanochtend miljoenen Jemenieten de naam van Ahmad Saleh. De zoon van voormalig president Ali Abdallah Saleh moet de nieuwe verlosser worden. 

In de Jemenitische hoofdstad Sana’a waren vanochtend vroeg miljoenen Jemenieten op de been om zich te verzamelen achter het gecombineerde leiderschap van Abdel Malik Al-Houthi en Ali Abdallah Saleh, met nogal veel nadruk op de laatste. Zie bijvoorbeeld dit filmpje.

Het was dan ook een feestje -het 35 jarig bestaan- van Saleh’s paraplupartij General People’s Congress, waarin een waaier aan elkaar tegensprekende ideologiën toch al jaren samen onderdak vinden, onder een sterkere nationalistische ideologie.

Volgens een oppositionele bron in Jemen was het feestje al maanden in voorbereiding. Partijmensen zouden het land zijn rondgereisd met geld en qat, om enthousiasme te wekken voor het feest, dat vooral ook eendracht moest uitstralen. Dat is gelukt.

Gezamenlijk vijand Saoedie-Arabië liet zich vanochtend niet zien, afgezien van een enkel vliegtuig hoog in de lucht, waarin Jemenieten zich al tweeenhalf jaar niet mogen vertonen. Die Saoedische vliegtuigen daalden nochtans gister wel af om een hotel in Arhab -stadje nabij Sana’a- te bombarderen.

Tweespalt

De week voorafgaande aan het feest verschenen er veel berichten over tweespalt in het verbond tussen voormalig president Saleh (cum suis) en de Houthi-rebellen, dat Noord-Jemen al drie regeert. Maar de Houthi’s verleenden uiteindelijk assistentie aan het feest, door met het nodig machtsvertoon -dat diende ook een doel- de hoofdstad af te grendelen voor ‘kwaadwillende’ elementen.

Geruchten als zou Saleh door de Emirati’s (Verenigde Arabische Emiraten, VAE) uit het monsterverbond zijn losgeweekt echoden afgelopen week na in verwijtende speeches over elkaar, van zowel Al-Houthi als Saleh. Maar de avond voorafgaande het feest spraken beiden weer verzoenende taal.

Toch liggen er veel mijnen onder het verbond. Afash -zoals Saleh cum suis tegenwoordig door het leven gaan- heeft veel zakelijke belangen in en met de twee emiraten Abu Dhabi en Dubai, zoals een team van experts begin dit jaar nog uitvoerig documenteerde en waaruit een beeld van een slimme kleptocratie opdoemde.

Zoon Ahmad fungeerde in de VAE ook een periode als Jemenitisch ambassadeur. In 2015 -tegelijk met het uitbreken van de oorlog tussen Noord-Jemen en de Saoedische coalitie, waarvan de Emiraten onderdeel uitmaken- kreeg Ahmad Saleh huisarrest, dat afgelopen mei werd ingetrokken.

Tegelijk verhevigden de Emiraten hun aanwezigheid in Zuid-Jemen (waar ze feitelijk steeds sterker de dienst uitmaken) en intensifeerden ze hun contacten met Afash/Saleh c.s., die de macht in Noord-Jemen delen met de Houthi-rebellen.

Doel zou zijn: het salonfahig maken van Ahmad Saleh als oplossing in de burgeroorlog, die door de buitenlandse financiering, bewapening en bemoeienis eigenlijk helemaal geen burgeroorlog meer is. Met Saleh aan het hoofd zou de VAE het gehele land aan zijn voet hebben.

Ahmad Saleh zou voor velen in Jemen acceptabel zijn. Vanochtend scandeerde het feest al zijn naam. Ahmad zou een einde kunnen maken aan de chaos in Jemen, al was het maar als tussenpaus.

Het leverde een cynische tweet op van Jemen-deskundige Adam Baron, die weer refereerde aan een tweet van de vorig week opgepakte analist Hisham Al Omeisy: ‘Today’s demos have me thinking of an old quip “The Saudis have bombed Yemen back to the days of Ali Abdullah Saleh.”

Dat Saleh een flinke machtsbasis heeft in Jemen is een feit, verkregen via tribalisme en nepotisme, maar ook als populaire comeback-kid. Kennelijk is ook de arme silent majority die nooit van Saleh profiteerde na tweeenhalf jaar oorlog, hongersnood en daar overheen nog een cholera-epidemie zo wanhopig dat een sterke Saleh -om het even de oude of de nieuwe- verwelkomen als nieuwe verlosser.

Het is nu alleen nog de vraag hoe sterk de Houthi’s zijn. De rebellen vochten vanuit hun machtsbasis in het hoge noorden van Noord-Jemen eerder (tussen 2004 en 2011) al zes oorlogen uit met een vorig bewind van Ali Saleh. Met de Emiraten hebben de Houthi’s nog minder op, het is nu al dertig maanden keihard oorlog.

Maar zonder de politieke, finaciele en vooral tribale steun van Saleh/Afash kunnen de Houthi’s het pleit alsnog verliezen. Aanvankelijk -net na hun machtsovername in 2014- waren de Houthi’s vrij populair onder de bevolking, omdat ze als enige fysiek weerstand boden tegen grote buur Saoedie-Arabië en de wijdverbreide corruptie van vorige bewindvoerders- ook Saleh- aan de kaak stelden.

Inmiddels maken sommige Houthi’s -het is niet altijd helemaal duidelijk wie zich Houthi mag noemen- zich ook schuldig aan corruptie en afroming van binnenlandse handel, om zichzelf en hun oorlog te financieren. Daarbij hebben ze een groot aantal tegenstanders opgesloten en is hun populariteit flink gedaald.

Lees meer over Jemen in het Yemenlog van abumelle, dat bijna dagelijks wordt ververst

______________

Waardeer dit artikel!!

Bovenstaand stukje werd je gratis aangeboden. Als je dat waardeert en dat wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

NB: Zonder kosten, elke cent komt in het journalistenbeursje
Naar doneren, veilig en in twee kliks. Thnx!

Geef een reactie