Niet verzanden in gekissebis

Initiatieven om te komen tot speciale scholen voor hoogbegaafde kinderen zijn niet nieuw, wel nieuw zijn de verstrekkende ambities die het Leonardoproject kenmerken. Kennelijk is de grond voor zulke initiatieven het afgelopen decennium bouwrijp gemaakt, met veel gelobby en de erkenning van hoogbegaafdheid als probleem door Den Haag en de onderwijswereld. (626 woorden)

Getuige bijvoorbeeld ook de begaafdheidsprofielscholen, een netwerk van scholen die meer werk maken van opvang en begeleiding van begaafde kinderen. Dat netwerk wordt momenteel uitgerold tot een landelijk dekkend netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs (zie ook Talent nrs. 1 en 2 van 2007).

Ook voor het basisonderwijs sleutelen adviesorganisaties CPS/SLO in opdracht van de overheid aan zo’n netwerk. De vraag aan Greet de Boer, consultant van het CPS, of het Leonardoproject de begaafdheidsprofielscholen niet in de wielen rijdt, wordt door De Boer ontkennend beantwoord.

‘Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs kennen we verschillende particuliere initiatieven en daar komen deze bij. Initiatieven waarmee de initiatiefnemers tegemoet willen komen aan een specifieke behoefte waarbij zij meestal zelf nauw betrokken zijn vanwege bepaalde ervaringen in hun directe omgeving. Met het pilotproject Begaafdheidsprofielscholen in het PO onderzoeken we welke condities en voorwaarden wenselijk en noodzakelijk zijn om een dergelijke ontwikkeling in Nederland te kunnen realiseren. De vraag of de begaafdheisprofielscholen en de Leonardoscholen elkaar in de wielen rijden kan ontkennend worden beantwoord, omdat we de resultaten van het onderzoek binnen de pilot nog niet kennen. Mochten de adviezen die zullen voortkomen uit de pilot gunstig uitvallen naar het realiseren van Begaafdheidsprofielscholen in het PO dan kunnen scholen PO die dit profiel willen voeren zich daarvoor kwalificeren. Deze scholen moeten naar verwachting erkende scholen zijn.’

Vrijgevestigd consultant Eleonoor van Gerven denkt dat het Leonardoproject deels een reactie is op de begaafdheidsprofielscholen.

‘Uit irritatie dat bij het opzetten van het netwerk maar weinig van de aanwezige deskundigheid gebruik is gemaakt. Dat zou een reden kunnen zijn voor dit parallelle initiatief. Deels boren ze ook een andere doelgroep aan, denk ik. Een begaafdheidsprofielschool integreert de opvang van begaafden in het reguliere onderwijs, dat is goed. Maar er blijven kinderen voor wie dat niet voldoende is, die nog verder uitschieten en nog meer problemen kennen, voor wie dus een speciale school als een Leonardoschool nodig is. Het gevaar van dit soort particuliere initiatieven is dat ze verzanden in gekissebis en zo op hun kont gaan. Of dat ze hun koers moeten wijzigen omdat het doel niet haalbaar is. Ik vind het wel slim dat ze nadruk leggen op de kenniseconomie, en dat we allemaal moeten bijdragen aan zulke initiatieven. Dat vergroot het draagvlak waarschijnlijk aanzienlijk.’

In de koepel Hoogbegaafdheid, het samenwerkingsverband van ouderverenigingen, is de Leonardoschool onlangs kort aan de orde geweest, vertelt voorzitter Ria Havinga:

‘We zijn uiteraard voorstander van aanpassingen in het reguliere onderwijs, omdat je je kind het liefst naar een school in de buurt stuurt. Dat neemt niet weg dat, ook al wordt er hard aan gewerkt, nog niet alle scholen op begaafden zijn ingericht. In dat kader is het initiatief van Jan Hendrickx goed te begrijpen. We vinden het niet verkeerd om –naast de aanpassingen in het regulier onderwijs- speciaal onderwijs voor hoogbegaafden in te richten, net als het speciaal onderwijs aan de onderkant. Zolang daar vraag naar is zal het een belang dienen. We zijn benieuwd hoe het zich in de praktijk gaat ontwikkelen. Als je de site leest, is de school ingericht voor goed presterende kinderen, terwijl de praktijk vaak is dat hoogbegaafdheid bij kinderen op school pas aan de orde komt wanneer er problemen rijzen. Ouders veranderen dan van school, zullen zelfs in het belang van hun kind willen verhuizen. Daar zal de Leonardoschool mee te maken krijgen. De vraag die daarbij bovendien rijst is of de Leonardoschool ook toegankelijk is voor onderpresterende hoogbegaafden.’

______________

Waardeer dit artikel!!

Bovenstaand stukje werd je gratis aangeboden. Als je dat waardeert en dat wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

NB: Zonder kosten, elke cent komt in het journalistenbeursje
Naar doneren, veilig en in twee kliks. Thnx!

Geef een reactie