Leonardoschool: speciaal onderwijs voor hoogbegaafden

Met het nodige landelijk rumoer is een nieuwe basisschool voor hoogbegaafde kinderen aangekondigd: in augustus zal in Venlo de eerste Leonardoschool de deuren openen. Reden eens te gaan praten met initiatiefnemer Jan Hendrickx,  over vorm en inhoud van de school. (1265 woorden)

We weten al langer dat het onderwijs aan begaafden niet altijd optimaal is. Wat is precies de aanleiding voor uw initiatief?
Ik ben drieëndertig jaar directeur geweest van een basisschool. De laatste tien jaar deden we daar vrij veel aan compacten en verijken. In die tien jaar is me langzamerhand duidelijk geworden dat die aanpak onvoldoende is. Tegelijkertijd zag ik dat buitenschoolse plusactiviteiten juist wel veel effect hadden. Ik ben ook wat dieper in de achtergronden gaan duiken. Dan kom je onthutsende gegevens tegen. Dat de helft tot tweederde van de begaafde leerlingen problemen krijgt op school. Dat maar 16% van de begaafden een universitaire studie afrondt. Dat leidde bij mij tot de conclusie dat begaafde kinderen een eigen school nodig hebben, net zoals de zwakbegaafde kinderen naar speciaal onderwijs gaan.

Stel dat mijn kind hoogbegaafd is, waarom zou ik dat kind naar een Leonardoschool sturen?
Begaafde kinderen hebben een almaar groeiende ontwikkelingsvoorsprong ten opzichte van normale kinderen, uiteindelijk zit daar wel 3 tot 6 jaar tussen. Dat kan het reguliere onderwijs onmogelijk opvangen. De expertise, tijd en aandacht die zo’n kind vraagt kan je van een gewone leerkracht niet vragen. Begaafde kinderen moeten daarom niet in het regulier systeem geduwd worden, het systeem moet aan hun mogelijkheden worden aangepast. Onze Leonardoklassen tellen maximaal 16 leerlingen. Bij ons zullen de kinderen 10% tot 20% van het reguliere programma volgen. De vrijkomende tijd wordt gevuld met leergangen als Engels, Spaans, filosofie, communicatie, sociale vaardigheden, effectief leren, leren ondernemen, brede aandacht voor kunst en cultuur enz. Verder roosteren we Leonardotijd in, vrije tijd eigenlijk. Dat kan ingevuld worden met het bijspijkeren van onderpresteerders of kinderen met een specifieke probleem (sensomotoriek, dyslexie e.d.).Of met het werken naar eigen keuze, zoals schaken, verdieping in techniek, muziek.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.