Disclaimer en privacy statement

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website grote zorgvuldigheid is betracht, kan Abu Melle journalistieke producties geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede)gebaseerd zijn op de op deze website vervatte informatie.

 

Privacy statement

1. De website van Abu Melle journalistieke producties is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem bezocht worden. Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v. cookies of andere middelen.

2. Indien u via deze website per eMail vragen aan Abu Melle journalistieke producties stelt wordt uw naam en e-mailadres in beginsel slechts gebruikt ter beantwoording van uw vraag of opmerking. Na beantwoording van uw eMail worden uw gegevens vernietigd.

3. Indien u via deze website, anders dan onder 2 bedoeld, met Abu Melle journalistieke producties in contact wilt treden en u geeft hierbij bepaalde persoonsgegevens op, worden deze persoonsgegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven.

4. Indien u zich via deze website abonneert op de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres alleen gebruikt om de nieuwsbrief aan u te zenden. Overige gevraagde gegevens hoeven niet verplicht ingevuld te worden. Wanneer u uw gegevens wel invult, worden deze enkel door Abu Melle journalistieke producties gebruikt om een beeld te krijgen van de abonnees van de nieuwsbrief en de nieuwsbrief hierop af te stemmen.

5. Abu Melle journalistieke producties houdt bij welke hosts de site bezoeken. Deze gegevens worden geanalyseerd voor statistische informatie. De verkregen informatie wordt enkel gebruikt om de site te verbeteren.

6. Op de website van Abu Melle journalistieke producties worden links naar andere websites vermeld. Abu Melle journalistieke producties draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van de betreffende bedrijven of instellingen.

7. Abu Melle journalistieke producties verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is.